Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4275
z 428
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2010/A/0115"Rozbudowa budynku gospodarczego na stację demontażu zużytych pojadów samochodowych z częścią socjalno - biurową w Dachnowie." obręb Dachnów.RG-7633-39/200919-01-2010 10:1521-01-2010 10:29Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
2010/A/0037"budowa kanalizacji sanitarnej z 2-ma przepompowniami sieciowymi ścieków oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie gminy Lubaczów.RG-7633-39/200706-01-2010 10:1321-01-2010 10:55Starostwo Powiatowe w Lubaczowie
52/2013(decyzja)-pozwolenie na wprowadzanie gazów ipyłów do powietrzaRG.6224.1.201310-04-2013 08:0510-04-2013 08:05Starostwo Powiatowe w LubaczowieStarosta Lubaczowski
267/2011Aneks do uproszczonego planu urządzenia lasu dla osób fizycznych obejmujący obręby: Kobylnica Ruska, Łukawiec, Majdan LipowieckiRG.II.61612.9.201108-11-2011 09:3008-11-2011 09:30Starostwo Powiatowe w LubaczowieTaxus Si Sp. z o.o
77/2011Aneks nr 1 do upul, dla obrębów: Dachnów, Gorajec, Brusno, Wólka Horyniecka, Chlewiska, Dębiny, Huta Róż., Łukawica, Płazów, Wola Wielka, Nowa G., Stare Sioło, Sucha Wola, Cewków, Moszczanica, Nowy Dzików. Aneks nr 2 do upul, dla obrębów: Chotylub, Nowe Sioło, Horyniec-Zdój, Nowe Brusno, Nowiny Horynieckie, Polanka Horyniecka, Prusie, Werchrata, Ruda Różaniecka, Łówcza, Wola Wielka, Huta Rózaniecka, BAsznia Dolna, Basznia Górna, Borowa Góranie dotyczy27-07-2011 14:2127-07-2011 12:22Starostwo Powiatowe w LubaczowieStarosta Lubaczowski
32/2015Aneksy do uproszczonych planów urządzania lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych, obejmujący obręby ewidencyjne:Lubaczów Miasto, Bihale, Kobylnica Ruska, Kobylnica Wołoska, Łukawiec, Majdan Lipowiecki, Skolin, Wielkie Oczy, Wólka Żmijowska, Żmijowiska z datą obowiązywania do 31-12-2018 r oraz dla obrębów Cieszanów, Dachnów, Gorajec, Dziewięcierz, Horyniec-Zdrój, Nowe Brusno, Nowiny Horynieckie, Podemszczyzna, Polanka Horyniecka, Radruż, Wólka Horyniecka, Narol, Huta Różaniecka, Łówcza, Łukawica , Płazów, Ruda Różaniecka, Wola Wielka, Futory, Stare Sioło, Cewków z data obowiązywania do 31-12-2019 r.RG.II.6162.3.201417-02-2015 12:5417-02-2015 12:54Starostwo Powiatowe w LubaczowieTAxus SI
29/2013DecyzjaRG.6233.1.201328-02-2013 14:2228-02-2013 14:22Starostwo Powiatowe w LubaczowieStarosta Lubaczowski
170/2018Decyzja - pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrzaR.6224.6.201815-10-2018 13:0715-10-2018 13:07Starostwo Powiatowe w LubaczowieStarosta Lubaczowski
256/2019Decyzja - pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.R.6224.2.201924-01-2020 08:5724-01-2020 08:57Starostwo Powiatowe w LubaczowieStarosta Lubaczowski
179/2013Decyzja do projektu decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnychRG.6123.148.201321-08-2013 09:2521-08-2013 09:25Starostwo Powiatowe w LubaczowieStarosta Lubaczowski
z 428