Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2172
z 218
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2009/B/0117- zmiana lasu na użytek rolny na działkach nr 490 na powierzchni 0,22 ha i 491 - 0,16 ha; - odmowa dokonania zmiany lasu na użytek rolny na działkach nr 490 na powierzchni 0,07 ha i 491 - 0,20 haWR. 61110-5/0804-03-2010 14:0116-04-2010 12:20Starostwo Powiatowe w Grajewie
2010/A/0190decyzja administracyjna w przedmiocie ustalenia linii brzegu dla rzeki KlimaszewnicaWZM.EM. 2120/23/0923-07-2010 10:1116-09-2010 11:38Starostwo Powiatowe w Grajewie
2010/B/0090Decyzja nr 4/10 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 1873B na odcinku Dołegi-Niedzwiadna" w km 1+780 - 4+290.WA.7332-3/1009-08-2010 10:4509-08-2010 10:42Starostwo Powiatowe w Grajewie
2009/B/0001Decyzja o pozwoleniu na budowę kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w ul. Konstytucji 3-go Maja w GrajewieWA.7351-395/0701-10-2009 12:4719-04-2010 09:39Starostwo Powiatowe w Grajewie
2009/B/0002Decyzja o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej we wsiach: Bzury -/Lipnik-Zofijówka-Adamowo/-Milewo-Niedźwiedzkie-Danowo-Niećkowo oraz rozbudowę hydroforni we wsi Wólka, gm. Szczuczyn.WA.7351-480/0607-10-2009 10:1019-04-2010 09:40Starostwo Powiatowe w Grajewie
2009/B/0005Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi gminnej dla inwestycji polegającej na przebudowie ulicy Bargłówek w Radziłowie na odcinku o długości 558m w km 0+000-0+458; 0+000-0+100 wraz z poprawą odwodnienia drogi, przebudową infrastruktury technicznej oraz z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomościWA.7332-5/0807-10-2009 10:3419-04-2010 08:50Starostwo Powiatowe w Grajewie
2009/B/0004Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi powiatowej dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1794B Bełda-Stoczek-Kozłówka-Ciszewo-Kuligi na odcinku Kozłówka-Ciszewo-Kuligi w km 6+390-12+270, wraz z poprawą odwodnienia drogi, przebudową infrastruktury technicznej oraz z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości.WA.7332-1/0807-10-2009 12:3519-04-2010 08:52Starostwo Powiatowe w Grajewie
2009/B/0003Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi powiatowej dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1815B Wąsosz-Komosewo-Bagienice w km 0+000-5+480 wraz z poprawą odwodnienia drogi, przebudową infrastruktury technicznej oraz z zatwierdzeniem projektu podziału nieruchomości.WA.7332-2/0707-10-2009 12:3419-04-2010 09:40Starostwo Powiatowe w Grajewie
2007/B/0027Decyzja o ustaleniu lokalizacji drogi powiatowej dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 1834B Jedwabne-Konopki-Borawskie-Supy-Wagi-Dusze-Racibory-Radziłów na odcinku w miejscowości Barwiki w km 11+840 - 13+540 wraz z poprawą odwodnienia drogi, przebudową infrastruktury technicznej oraz z zatwierdzeniem projektu podzału nieruchomościWA. 7332-1/200715-11-2007 10:0115-11-2007 09:12Starostwo Powiatowe w Grajewie
2009/B/0006Decyzja o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej "Przebudowa mostu przez rzekę Wissę w Wąsoszu - km 5+782 drogi powiatowej nr 1812B" będąca jednocześnie decyzją zatwierdzającą projekt podziału nieruchomości oraz zatwierdzającą projekt budowlanyWA.7332-5/200907-10-2009 12:3719-04-2010 08:51Starostwo Powiatowe w Grajewie
z 218