Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2361
z 237
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
55/2012"Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego scalenia gruntów wsi Zbaków Górny Gmina Wąsosz" oraz "Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego scalenia gruntów wsi Zbaków Dolny Gmina Wąsosz"BD.6623.0.1.201102-03-2012 09:1202-03-2012 09:12Starostwo Powiatowe w Górze*******
27/2013DECYZJA ZMIANA TERMINU DECYZJI NR BD.6120.2.2012 Z DNIA 02.01.2012 R. zezwolenie na usunięcie 3 sztuk drzew, lipa, dąb, wierzba, obręb Borszyn Wielki, działka 157BD.6120.11.201322-01-2013 11:2922-01-2013 11:29Starostwo Powiatowe w Górze*******
34/2014Dcyzja zezwalająca na wycięcie 126 m2 krzewów rosnących na działce nr 1917 obręb GóraBD.6120.07.201411-04-2014 10:0511-04-2014 10:05Starostwo Powiatowe w Górze*******
145/2017Decyzja na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrzaBD.6220.0.1.201702-05-2018 09:5602-05-2018 09:56Starostwo Powiatowe w Górze*******
2/2019Decyzja - zmiana pozwolenia zintegrowanego nr BD.6222.1.2012 z dnia 03.07.2012 r. na prowadzenie instalacji do odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub odpadowej tkanki zwierzęcej o zdolności przetwarzania 100 ton na dobę w Zakładzie produkcji surowej karmy dla zwierząt zlokalizowanym w Chróścinie 3, 56-200 GóraBD.6222.3.201826-02-2019 13:1626-02-2019 13:16Starostwo Powiatowe w Górze
56/2014Decyzja -odmowa udzielenia zezwoleniaBD.6233.0.3.201411-05-2015 12:1911-05-2015 12:19Starostwo Powiatowe w GórzeZROŚ Sp. z o.o.
1/2014Decyzja nakładająca karę administracyjnąBD.6120.73.201321-02-2014 12:4221-02-2014 12:42Starostwo Powiatowe w Górze*******
148/2013Decyzja nie wydająca pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu odprowadzającego ścieki przemysłowe z ZPS "ŻELPOL" do rzeki Odry w km 352+880 - brzeg prawy. dz. nr 58/1, 63 w Ciechanowie, gm. JemielnoBD.6341.11.201317-10-2013 09:4917-10-2013 09:49Starostwo Powiatowe w Górze*******
31/2014Decyzja nie zezwalająca na usunięcie 6 drzew z gatunku topola działka nr 368 obręb ChróścinaBD.6120.05.201411-04-2014 10:0511-04-2014 10:05Starostwo Powiatowe w Górze*******
29/2014Decyzja nie zezwalżjca na usunięcie 1 drzewa z działki nr 730/3, obręb GóraBD.6120.04.201411-04-2014 10:0211-04-2014 10:02Starostwo Powiatowe w Górze*******
z 237