Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4345
z 435
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
260/2015DECYZJA zmieniająca decyzję Starosty Żagańskiego znak: ROŚiB.6233.9.2014 z dnia 22.10.2014r. zezwalającą na zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych.Zmiana dotyczy: - zmiany głównej siedziby Spółki, - zmiany nazwy rodzaju odpadu innego niż niebezpiecznego o kodzie 20 01 41 oraz odpadów niebezpiecznych o kodach: 15 01 10* i 20 01 19* w związku z opublikowaniem nowego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Poz. 1923), - wprowadzenie do zezwolenia nowego miejsca zbierania odpadów na działce nr 605/6 przy ul. 3 maja 6 w miejscowości Gozdnica.ROŚiB.6233.26.201512-10-2017 15:0012-10-2017 15:00Starostwo Powiatowe w ŻaganiuStarosta Żagański
2009/B/0013Dcyzjazatwierdzająca pogram gospodarki odpadami niebezpiecznymi o kodach 07 06 01, 07 06 03, 07 06 04, 07 06 07, 07 06 08, 07 06 09, 07 06 10, 07 0611, 13 01 01, 13 01 04, 13 01 05, 13 01 09, 13 01 10, 13 01 11, 13 01 12, 13 01 13, 13 02 04, 13 02 05, 13 02 06,13 02 07, 13 02 08, 13 03 01, 13 03 06, 13 03 07, 13 03 08, 13 03 09, 13 03 10, 13 05 01, 13 05 02, 13 05 03, 13 05 06, 13 05 07, 13 05 08, 13 07 01, 13 07 02, 13 07 03, 13 08 01, 13 08 02, 13 08 99, 15 02 02, 16 07 08, 16 07 09, 16 10 01, 16 10 03, 17 05 03, 17 05 05 które powstają w wyniku czyszczenia i konserwacji zbiorników lądowych na terenie bazy paliw nr 18 w Żaganiu przy ul. Szosa IłowskaROŚiB.III-7629-Ż/9-7/0830-01-2009 16:5830-01-2009 16:01Starostwo Powiatowe w Żaganiu
336/2013Decyzja Starosty Żagańskiego zmieniająca decyzję znak: ROŚiB.613.1.3.2013 z dnia 28.01.2013r. Starosty Żagańskiego zezwalającą na usunięcie drzew i krzewów rosnących na działkach nr 2431/13, 2432/4, 2431/8, 2431/9 oraz 2430/18 w miejscowości Żagań.Przesunięto termin nasadzenia drzew.ROŚiB.613.1.128.201311-04-2014 09:2511-04-2014 09:25Starostwo Powiatowe w ŻaganiuStarosta Żagański
159/2013Decyzja nakazująca Lubuskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, Inspektorat w Żaganiu, ul. Bema 15,68-100 Żagań usunięcie trzech akacji o obwodzie pni 150 cm, dwóch akcji o obwodach pni: 179 cm, jednego deba o obwodzie pnia 110 cm i jednego graba o obwodzie pnia 130 cm rosnących na odcinku 31P w korpusie wałów przeciwpowodziowych rzeki Bóbr w km 5+600-6+000.ROŚiB.6323.1.201325-07-2013 13:3725-07-2013 13:37Starostwo Powiatowe w ŻaganiuStarosta Żagański
308/2012Decyzja nakazująca usunięcie sześciu dębów o obwodach pni: 400 cm, 210 cm, 120 cm, 210 cm, 250 cm i 370 cm rosnących na odcinku 13L w korpusie wałów przeciwpowodziowych rzeki Bóbr w km 58+100.ROŚiB. 6323.1.201224-01-2013 12:3524-01-2013 12:35Starostwo Powiatowe w ŻaganiuStarosta Żagański
74/2017Decyzja nie zezwalająca na usunięcie drzew gat. Lipa szerokolistna w ilości 2 szt. o obwodach pni: 220 cm i 200 cm, mierzonych na wysokości 130 cm, drzew gat. Kasztanowiec zwyczajny w ilości 2 szt. o obwodach pni: 160 cm i 190 cm mierzonych na wysokości 130 cm, drzewa gat. Dąb czerwony w ilości 1 szt. o obwodzie pnia 240 cm mierzonego na wysokości 130 cm, oraz zezwalająca na usunięcie: drzewa gat. Świerk kłujący w ilości 6 szt. o obwodach pni: 210 cm, 170 cm, 180 cm, 210 cm, 120 cm i 100 cm, mierzonych na wysokości 130 cm, drzewa gat. Modrzew europejski w ilości 1 szt. o obwodzie pnia 200 cm mierzonego na wysokości 130 cm, drzewa gat. Dąb czerwony w ilości 1 szt. o obwodzie pnia 220 cm mierzonego na wysokości 130 cm rosnących na działce gminnej nr 651, obręb Iłowa.ROŚiB.613.1.7.201704-08-2017 11:4604-08-2017 11:46Starostwo Powiatowe w ŻaganiuStarosta Żagański
428/2015Decyzja nie zezwalająca na usunięcie drzew gat. klon jawor w ilości 1 szt. o obwodzie pnia 220 cm, drzewa gat. jesion w ilości 1 szt. o obwodzie pnia 250 cm, oraz drzewa gat. dąb szypułkowy w ilości 1 szt. o obwodzie pnia 320 cm rosnących na działce nr 742, obręb Iłowa, zezwalająca na usunięcie drzewa gat. dąb czerwony w ilości 9 szt. o obwodach pni:320 cm, 160 cm, 220 cm, 240 cm, 320 cm, 230 cm, 260 cm, 180 cm, 290 cm, drzewa gat. klon pospolity w ilości 13 szt. o obwodach pni: 120 cm, 260 cm, 210 cm, 160 cm, 210 cm, 190 cm, 170 cm, 160 cm, 170 cm, 180 cm, 220 cm, 180 cm, 140 cm, rosnące na działce nr 742, obręb Iłowa.ROŚiB.613.1.13.201529-02-2016 13:5729-02-2016 13:57Starostwo Powiatowe w ŻaganiuStarosta Żagański
165/2016Decyzja nie zezwalająca na usunięcie drzewa gat. Olsza czarna w ilości 8 szt. o obwodach pni: 193 cm, 132 cm, 98 cm, 166 cm, 131 cm, 166 cm, 112 cm, 156 cm mierzonych na wysokości 130 cm, oraz nie zezwalająca na usunięcie drzew gat. Olsza czarna w ilości 4 szt. o obwodach pni: 170 cm, 158 cm, 158 cm, 143 cm mierzonych na wysokości 130 cm rosnących na działce nr 839, obręb Witoszyn.ROŚiB.613.1.40.201603-08-2016 13:0303-08-2016 13:03Starostwo Powiatowe w ŻaganiuStarosta Żagański
93/2016Decyzja nie zezwalająca na usunięcie drzewa gat. Sosna zwyczajna w ilości 1 szt. o obwodzie pnia 127 cm oraz zezwalająca na usunięcie drzewa gat. Brzoza brodawkowata w ilości 1 szt. o obwodzie pnia 157 cm rosnące na działce nr 2116/21 przy ul. Węglowej w miejscowości Żagań.ROŚiB.613.1.13.201625-05-2016 13:2925-05-2016 13:29Starostwo Powiatowe w ŻaganiuStarosta Żagański
450/2015Decyzja nie zezwalająca na usunięcie drzewa gat. dąb w ilości 1 szt. o obwodzie pnia 260 cm rosnącego w pasie drogi gminnej nr 101106F na działce nr 1086, obręb Iłowa, oraz zezwalająca na usunięcie drzewa gat. klon w ilości 7 szt. o obwodach pni: 88 cm, 50 cm, 55 cm, 40 cm, 80 cm, 68 cm, 50 cm, drzewa gat. świerk w ilości 7 szt. o obwodach pni: 50 cm, 15 cm, 32 cm, 40 cm, 38 cm, 35 cm, 40 cm, rosnących na działce nr 1222 w pasie drogi gminnej nr 101156F, obręb Iłowa, drzew gat. klon w ilości 1 szt. o obwodzie pnia 220 cm rosnącego na działce nr 626/13, obręb Iłowa.ROŚiB.613.1.24.201529-02-2016 13:5629-02-2016 13:56Starostwo Powiatowe w ŻaganiuStarosta Żagański
z 435