Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4523
z 453
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
222/2018Budowa elektrowni słonecznej "Konin Żagański III" o mocy do 1,0MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Konin Żagański , dz. nr 60ROSiB-B.6740.547.201818-10-2018 11:3718-10-2018 11:37Starostwo Powiatowe w ŻaganiuElektrownia PV Łagiewniki 1 Sp. z o.o.
223/2018Budowa elektrowni słonecznej "Konin Żagański III" o mocy do 1,0MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, Konin Żagański , dz. nr 60ROSiB-B.6740.547.201818-10-2018 11:3718-10-2018 11:37Starostwo Powiatowe w ŻaganiuStarosta Żagański
260/2015DECYZJA zmieniająca decyzję Starosty Żagańskiego znak: ROŚiB.6233.9.2014 z dnia 22.10.2014r. zezwalającą na zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne i niebezpiecznych.Zmiana dotyczy: - zmiany głównej siedziby Spółki, - zmiany nazwy rodzaju odpadu innego niż niebezpiecznego o kodzie 20 01 41 oraz odpadów niebezpiecznych o kodach: 15 01 10* i 20 01 19* w związku z opublikowaniem nowego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Poz. 1923), - wprowadzenie do zezwolenia nowego miejsca zbierania odpadów na działce nr 605/6 przy ul. 3 maja 6 w miejscowości Gozdnica.ROŚiB.6233.26.201512-10-2017 15:0012-10-2017 15:00Starostwo Powiatowe w ŻaganiuStarosta Żagański
2009/B/0013Dcyzjazatwierdzająca pogram gospodarki odpadami niebezpiecznymi o kodach 07 06 01, 07 06 03, 07 06 04, 07 06 07, 07 06 08, 07 06 09, 07 06 10, 07 0611, 13 01 01, 13 01 04, 13 01 05, 13 01 09, 13 01 10, 13 01 11, 13 01 12, 13 01 13, 13 02 04, 13 02 05, 13 02 06,13 02 07, 13 02 08, 13 03 01, 13 03 06, 13 03 07, 13 03 08, 13 03 09, 13 03 10, 13 05 01, 13 05 02, 13 05 03, 13 05 06, 13 05 07, 13 05 08, 13 07 01, 13 07 02, 13 07 03, 13 08 01, 13 08 02, 13 08 99, 15 02 02, 16 07 08, 16 07 09, 16 10 01, 16 10 03, 17 05 03, 17 05 05 które powstają w wyniku czyszczenia i konserwacji zbiorników lądowych na terenie bazy paliw nr 18 w Żaganiu przy ul. Szosa IłowskaROŚiB.III-7629-Ż/9-7/0830-01-2009 16:5830-01-2009 16:01Starostwo Powiatowe w Żaganiu
336/2013Decyzja Starosty Żagańskiego zmieniająca decyzję znak: ROŚiB.613.1.3.2013 z dnia 28.01.2013r. Starosty Żagańskiego zezwalającą na usunięcie drzew i krzewów rosnących na działkach nr 2431/13, 2432/4, 2431/8, 2431/9 oraz 2430/18 w miejscowości Żagań.Przesunięto termin nasadzenia drzew.ROŚiB.613.1.128.201311-04-2014 09:2511-04-2014 09:25Starostwo Powiatowe w ŻaganiuStarosta Żagański
159/2013Decyzja nakazująca Lubuskiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze, Inspektorat w Żaganiu, ul. Bema 15,68-100 Żagań usunięcie trzech akacji o obwodzie pni 150 cm, dwóch akcji o obwodach pni: 179 cm, jednego deba o obwodzie pnia 110 cm i jednego graba o obwodzie pnia 130 cm rosnących na odcinku 31P w korpusie wałów przeciwpowodziowych rzeki Bóbr w km 5+600-6+000.ROŚiB.6323.1.201325-07-2013 13:3725-07-2013 13:37Starostwo Powiatowe w ŻaganiuStarosta Żagański
308/2012Decyzja nakazująca usunięcie sześciu dębów o obwodach pni: 400 cm, 210 cm, 120 cm, 210 cm, 250 cm i 370 cm rosnących na odcinku 13L w korpusie wałów przeciwpowodziowych rzeki Bóbr w km 58+100.ROŚiB. 6323.1.201224-01-2013 12:3524-01-2013 12:35Starostwo Powiatowe w ŻaganiuStarosta Żagański
74/2017Decyzja nie zezwalająca na usunięcie drzew gat. Lipa szerokolistna w ilości 2 szt. o obwodach pni: 220 cm i 200 cm, mierzonych na wysokości 130 cm, drzew gat. Kasztanowiec zwyczajny w ilości 2 szt. o obwodach pni: 160 cm i 190 cm mierzonych na wysokości 130 cm, drzewa gat. Dąb czerwony w ilości 1 szt. o obwodzie pnia 240 cm mierzonego na wysokości 130 cm, oraz zezwalająca na usunięcie: drzewa gat. Świerk kłujący w ilości 6 szt. o obwodach pni: 210 cm, 170 cm, 180 cm, 210 cm, 120 cm i 100 cm, mierzonych na wysokości 130 cm, drzewa gat. Modrzew europejski w ilości 1 szt. o obwodzie pnia 200 cm mierzonego na wysokości 130 cm, drzewa gat. Dąb czerwony w ilości 1 szt. o obwodzie pnia 220 cm mierzonego na wysokości 130 cm rosnących na działce gminnej nr 651, obręb Iłowa.ROŚiB.613.1.7.201704-08-2017 11:4604-08-2017 11:46Starostwo Powiatowe w ŻaganiuStarosta Żagański
258/2017Decyzja nie zezwalająca na usunięcie drzew gat. Dąb bezszypułkowy w ilości 1 szt. o obwodzie pnia 283 cm mierzonego na wysokości 130 cm rosnącego na działce gminnej nr 530/11 przy ul. Warszawskiej w Szprotawie,oraz zezwalająca na usunięcie drzew gat. Dąb bezszypułkowy w ilości 2 szt. o obwodach pni: 283 cm, 310 cm i 340 cm mierzonych na wysokości 130 cm, rosnących na działce gminnej nr 530/11 przy ul. Warszawskiej w Szprotawie, oraz drzewa gat. Wierzba biała w ilości 1 szt. o obwodzie pnia 190 cm mierzonego na wysokości 130 cm, rosnącego na działce gminnej nr 103/5 przy ul. Partyzanckiej w Szprotawie.ROŚiB.613.1.132.201725-07-2018 13:5325-07-2018 13:53Starostwo Powiatowe w ŻaganiuStarosta Żagański
366/2017Decyzja nie zezwalająca na usunięcie drzew gat. Olcha czarna w ilości 4 szt. (oznaczone w terenie nr 1,2,4,5) o obwodach pni: 150 cm, 125 cm, 110 cm i 150 cm mierzonych na wysokości 130 cm rosnących na działce gminnej nr 862, obręb Boźnów, oraz zezwalająca na usunięcie drzew gat. Olcha czarna w ilości 2 szt. (oznaczone w terenie nr 3 i 6) o obwodach pni: 138 cm i 160 cm mierzonych na wysokości 130 cm, rosnących na działce gminnej nr 862, obręb Boźnów. .ROŚiB.613.1.37.201719-10-2018 11:1719-10-2018 11:17Starostwo Powiatowe w ŻaganiuStarosta Żagański
z 453