Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 11860
z 1186
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
713/2018Analiza porealizacyjnaWOOŚ.401.11.2018.AH02-08-2018 09:5502-08-2018 09:55Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowiePKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
1083/2016Analiza porealizacyjna dla przed. pn.: Budowa drogi obwodowej Mielca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 985 Nagnajów - Dębica przebiegającej od. m. Tuszów Narodowy w km 20+636 do ul. Dębickiej w km 38+522 - etap II.WOOŚ.401.16.2015.KR20-10-2016 09:0220-10-2016 09:02Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieWykonawca analizy: BAASA Acoustics s.c.
371/2018Analiza porealizacyjna dla przedsięwzięciaWOOŚ.401.2.2017.AH30-04-2018 12:4030-04-2018 12:40Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie"Żbik" Konrad Kata
370/2018Analiza porealizacyjna dla przedsięwzięciaWOOŚ.401.14.2015.AH30-04-2018 12:4030-04-2018 12:40Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieProfon Acoustics Tomasz Habart
372/2018Analiza porealizacyjna dla przedsięwzięcia.WOOŚ.401.8.2017.AH30-04-2018 12:4030-04-2018 12:40Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieEcosound sp. z o.o
373/2018Analiza porealizacyjna dla przedsięwzięcia.WOOŚ.401.13.2015.AH30-04-2018 12:4030-04-2018 12:40Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieBASSA Acoustics s.c.
368/2018Analiza porealizacyjna dla przedsięwzięcia.WOOŚ.401.10.2017.AH30-04-2018 12:4030-04-2018 12:40Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieEKKOM Sp. z o.o
374/2018Analiza porealizacyjna dla przedsięwzięcia.WOOŚ.401.15.2015.AH30-04-2018 12:4030-04-2018 12:40Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieEEKOM Sp. z o.o
369/2018Analiza porealizacyjna dla przedsięwzięcia.WOOŚ.401.3.2016.AH30-04-2018 12:4030-04-2018 12:40Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieBASSA Acoustics s.c.
154/2015Analiza porealizacyjna dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa autostrady A4 na odcinku Jarosław Węzeł "Wierzbna" (bez węzła) - Radymno (z węzłem) - długości 25 km, od km 621+800,67 do km 647+455,82. Odcinek 2 od km 629+900,00 do km 647+455,82 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi"WOOŚ.401.3.2015.KR23-02-2015 08:2823-02-2015 08:28Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w RzeszowieGeneralna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie,EKKOM Sp. z o.o., P. J. Bohatkiewicz, P. S. Biernacki, P. M. Hałucha, P. Ł. Pasternak, P. P. Bielesz, P. J. Nabielec, P. T. Szopa, P. I. Gnatowicz, P. M. Białowąs,
z 1186