Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 471
z 48
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
4/20147820.1.2014.JMud wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,,Budowa drogi ekspresowej S3 w ramach zadania „Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 Sulechów – Nowa Sól – odcinek II od km 286+043 do km 299+350”IB-II.7820.1.2014.JMud19-10-2015 08:3019-10-2015 08:30Lubuski Urząd WojewódzkiGDDKiA
5/20147820.1.2014.JMud zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ,,Budowa drogi ekspresowej S3 w ramach zadania „Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 Sulechów – Nowa Sól – odcinek II od km 286+043 do km 299+350”IB-II.7820.1.2014.JMud19-10-2015 08:3019-10-2015 08:30Lubuski Urząd WojewódzkiWojewoda Lubuski
2/20167820.12.2016.AAnt Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 132 na odcinku od km 39+594 do km 42+605, w ramach zamierzenia budowlanego - Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej w Gorzowie Wlkp.IB-II.7820.12.2016.AAnt30-12-2016 13:3230-12-2016 13:32Lubuski Urząd WojewódzkiWojewoda Lubuski
10/20137820.14.2013.JMud wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn.,,Budowa drogi ekspresowej S3 w ramach zadania pn. : Budowa drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wlkp. w ciągu drogi ekspresowej S3 km 0+000,00 – 11+660,00"IB-II.7820.14.2013.JMud12-04-2018 14:5512-04-2018 14:55Lubuski Urząd WojewódzkiGDDKiA
12/20137820.14.2013.JMud Wojewoda Lubuski, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 02.08.2013 r. wpłynął wniosek Pani Haliny Szamotulskiej, działającej w imieniu Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa drugiej jezdni obwodnicy Gorzowa Wlkp. w ciągu drogi ekspresowej S-3, km 0+000,00 ÷ 11+660,00”,IB-II.7820.14.2013.JMud12-04-2018 14:5512-04-2018 14:55Lubuski Urząd WojewódzkiWojewoda Lubuski
14/20137820.16.2013.AAnt decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej pn.:,,Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 280 - ul. Zjednoczenia, na odc. od km 0+683,51 do km 0+904,25 polegająca na budowie skrzyżowania typu rondo z projektowana drogą powiatową w km 0+811,08 wraz z niezbędną infrastrukturą"IB-II.7820.16.2013.AAnt08-01-2014 10:2408-01-2014 10:24Lubuski Urząd WojewódzkiWojewoda Lubuski
11/20137820.16.2013.AAnt Wniosek o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej Rozbudowa drogi woj. nr 280 – ul. Zjednoczenia w Zielonej Górze na odcinku od km 0+683,51 do km 0+904,25 wraz z infrastrukturą, polegająca na budowie skrzyżowania projektowanej drogi powiatowej z ww drogą wojewódzką nr 280 w km 0+811,08IB-II.7820.16.2013.AAnt08-01-2014 10:2408-01-2014 10:24Lubuski Urząd Wojewódzki*******
7/20147820.17.2013.AAnt decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych pn: „Budowa drogi ekspresowej S-3 w ramach zadania pn. Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 Sulechów – Nowa Sól – odcinek I: od km 272+650 do km 286+043” realizowanej na terenie gminy Sulechów, miasta i gminy Zielona Góra.IB-II.7820.17.2013.AAnt10-07-2014 14:3010-07-2014 14:30Lubuski Urząd WojewódzkiWojewoda Lubuski
15/20137820.17.2013.AAnt wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa drogi ekspresowej S3 w ramach zadania pn. ,,Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 Sulechów Nowa Sól - odc. I km 272+650 do km 286+043"IB-II.7820.17.2013.AAnt10-07-2014 14:3010-07-2014 14:30Lubuski Urząd WojewódzkiGDDKiA
1/20137820.18.2012.AAnt. decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 279 od km 13+118,65 do km 14+812,63 wraz z przebudową kanalizacji deszczowej od km 14+812,63 do km 15+000,00” w m. Drzonków i Racula, gmina Zielona Góra, powiat zielonogórski, woj. lubuskie.IB-II.7820.12.AAnt22-02-2013 10:3622-02-2013 10:36Lubuski Urząd WojewódzkiWojewoda Lubuski
z 48