Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 81
z 9
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2/2015Decyzja o odmowie udostępnienia informacji o środowiskunie dotyczy24-02-2015 14:1524-02-2015 14:15Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego SlaskaCentrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
2/2017Decyzja o odmowie wydania zezwolenia.WPN.6400.33.2015.MS28-02-2018 14:5128-02-2018 14:51Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego SlaskaRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
4/2017Decyzja uchylająca decyzję i umarzająca postępowanie.WPN.6400.33.2015.MS28-02-2018 14:5128-02-2018 14:51Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego SlaskaGeneralna Dyrekcja Ochrony Środowiska
11/2017Decyzja zezwalająca na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków podlegających ochronie gatunkowej.WPN.6400.28.2016.DC28-02-2018 14:5528-02-2018 14:55Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego SlaskaRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
7/2017Decyzja zezwalająca na czynności podlegające zakazom w stosunku do gatunków podlegających ochronie gatunkowej.WPN.6400.20.2016.DC28-02-2018 14:5328-02-2018 14:53Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego SlaskaRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
22/2017Decyzja zezwalająca na czynności podlegające zakazom.WPN.6205.9.2017.MM01-03-2018 09:5901-03-2018 09:59Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego SlaskaRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
21/2017Decyzja zezwalająca na czynności podlegające zakazom.WPN.6205.10.2017.MM01-03-2018 09:5201-03-2018 09:52Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego SlaskaRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
29/2017Decyzja zezwalająca na czynności podlegające zakazom.WPN.6205.26.2017.AJ101-03-2018 11:0201-03-2018 11:02Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego SlaskaRegionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach
14/2015Informacja z wykorzystania zezwoleń na czynności podlegające zakazomnie dotyczy26-02-2015 09:2726-02-2015 09:27Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego SlaskaCentrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
3/2015Informacja z zakresu wykorzystania zezwolenianie dotyczy24-02-2015 14:1524-02-2015 14:15Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego SlaskaCentrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska
z 9