Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 8581
z 859
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▲Data publikacji
Akcja
2007/A/0001Przeniesienie praw i obowiązków wynikajacych z pozwolenia na wytwarzanie odpadówOS.V.7627-04/0726-01-2007 09:3526-01-2007 08:51Urząd Miasta Krosna
2007/A/0002wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,„Dobudowa drugiej jezdni obejścia Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28, km 231 + 040 - km 232 + 740 wraz z infrastrukturą techniczną”OS.VI.7632-01/200726-01-2007 10:3926-01-2007 09:46Urząd Miasta Krosna
2007/E/0001Raport o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko nr 27/2006/ATEM05-02-2007 09:3905-02-2007 08:55Urząd Miasta Krosna
2007/A/0003wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej stacji bazowej telefoni komórkowej nr ,,5808 Krosno II" zlokalizowanej w Krośnie przy ul. Tysiąclecia 13OS.VI.7632-02/0705-02-2007 10:0005-02-2007 09:01Urząd Miasta Krosna
2007/B/0001Postanowienie o obowiązku sprządzenia raportu dla przedsięwzięcia pn. „Dobudowia drugiej jezdni obejścia Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28, km 231 + 040 - km 232 + 740 wraz z infrastrukturą techniczną”,OS.VI.7632-1/0715-02-2007 14:1815-02-2007 13:23Urząd Miasta Krosna
2007/A/0005Udzielenie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji szkła instalacja W-18OS.VI.7642-07/0702-03-2007 12:0902-03-2007 11:18Urząd Miasta Krosna
2007/A/0006Udzielenie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do do produkcji szkłą W -2OS.VI.7642-04/0702-03-2007 12:1502-03-2007 11:18Urząd Miasta Krosna
2007/E/0002Informacja o odpadach oraz o spopbach gospodarowania wytwarzanymi odpadami02-03-2007 13:3503-08-2007 07:30Urząd Miasta Krosna
2007/B/0002Przeniesienie praw i obowiązków wynikajacych z pozwolenia na wytwarzanie odpadówOS.V.7627-04/0702-03-2007 14:1003-08-2007 07:30Urząd Miasta Krosna
2007/A/0007wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji znajdujących się w zakładzie FK-PRO TECH Sp. z o. o. w KrośnieOS.VI7642-10/0710-05-2007 10:2310-05-2007 08:31Urząd Miasta Krosna
z 859