Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2483
z 249
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▲Data publikacji
Akcja
52/2011wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego służącego do hodowli i rozrodu bydła mlecznego wraz z dodatkową infrastrukturą (płyta obornikowa, zbiornik na gnojowicę, pomieszczenia magazynowe, pomieszczenia socjalne, biuro, pomieszczenie na zbiornik do mleka) w istniejącej zagrodzie rolnej na działce nr 241 w miejscowości Wilcze Jary, gmina Więcbork. karta i nformacyjna przedsięwzięcia - 3 egz. + wersja elektroniczna mapa ewidencyjna wypis z rejestru gruntówSR-OŚ/7624 DŚ - 18/10/1105-01-2011 08:1121-01-2011 13:02Urząd Miejski w Więcborku*******
34/2011zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów - 20 szt. gat olcha. 5 szt. gat. brzoza, zakrzewienia lisciaste o pow. 0,01 ha - działka nr 26 obręb LubczaSR-L/7635/D/225/2010/1111-01-2011 08:5620-01-2011 10:47Urząd Miejski w WięcborkuBurmistrz Więcborka
33/2011Zezwolenie na usuniecie drzew i krzewów - 20 szt. gat. olcha, zakrzewień liściastych o pow. 0,02 ha – działka nr 7/1; 20 szt. gat. olcha, zakrzewień liściastych o pow. 0,01 ha – działka nr 269/2; 20 szt. gat. olcha, zakrzewień liściastych o pow. 0,02 ha – działka nr 283/3; 20 szt. gat. olcha, zakrzewień liściastych o pow. 0,01 ha – działka nr 768; 20 szt. gat. olcha, zakrzewień liściastych o pow. 0,01 ha – działka nr 769 obręb SypniewoSR-L/7635/D/226/2010/1111-01-2011 09:0420-01-2011 10:46Urząd Miejski w WięcborkuBurmistrz Więcborka
51/2011zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów - 20 szt. gat. olcha – działka nr 150/9 obręb LubczaSR-L/7635/D/227/2010/1111-01-2011 09:1020-01-2011 10:49Urząd Miejski w WięcborkuBurmistrz Więcborka
50/2011zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów - 1 szt. gat. dąb, 1 szt. gat. topola, zakrzewień mieszanych o pow. 0,02 ha – działka nr 265 obręb SypniewoSR-L/7635/D/228/2010/1111-01-2011 09:1620-01-2011 10:49Urząd Miejski w WięcborkuBurmistrz Więcborka
41/2011zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów - 3 szt. gat. topola – działka nr 271/1; 3 szt. gat. topola – działka nr 272/1 obręb Zakrzewska OsadaSER-L/7635/D/229/2010/1111-01-2011 09:3920-01-2011 10:48Urząd Miejski w WięcborkuBurmistrz Więcborka
21/2011zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów - 4 szt. gat. topola – działka nr 204/3 obręb WituniaSR-L/7635/D/230/2010/1111-01-2011 09:4820-01-2011 09:46Urząd Miejski w WięcborkuBurmistrz Więcborka
49/2011zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów - 6 szt. gat. topola – działka nr 192; 7 szt. gat. topola – działka nr 195/11 obręb WituniaSR-L/7635/D/231/2010/1111-01-2011 10:0420-01-2011 10:49Urząd Miejski w WięcborkuBurmistrz Więcborka
13/2011zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów - 6 szt. gat. topola, 6 szt. gat. grab – działka nr 240/6 obręb WituniaSR-L/7635/D/232/201011-01-2011 10:1120-01-2011 09:45Urząd Miejski w WięcborkuBurmistrz Więcborka
24/2011zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów - 26 szt. gat. topola – działka nr 198/4, 209, 210/1 obręb WituniaSR-L/7635/D/233/2010/1111-01-2011 10:1620-01-2011 09:58Urząd Miejski w WięcborkuBurmistrz Więcborka
z 249