Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 5358
z 536
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▲Data publikacji
Akcja
2007/A/0001usunięcie drzew: żywotnik zachodni-3 szt., świerk kłujący 2 szt., głóg jednoszyjkowy 1 szt, lilak pospolity - 1 szt. i krzewów: liguster pospolity- 15 mUKO.JG.7635-1/124/06/200717-05-2007 14:4217-05-2007 13:17Urząd Miasta i Gminy w Końskich
2007/B/0001Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr 5312 ,,Końskie Miasto” na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1437/14 położonej w miejscowości Końskie.UKO.TPL.7638-33/200618-05-2007 14:1018-05-2007 12:25Urząd Miasta i Gminy w Końskich
2007/B/0002Budowa instalacji do powierzchniowej obróbki wyrobów odlewniczych z wykorzystaniem rozpuszczalników organicznych na działce oznaczonej w ew. gr. nr 6248/14 w miejscowości Końskie przy ulicy 1 Maja 57.UKO.TPL.7638-16/200624-05-2007 14:5924-05-2007 13:03Urząd Miasta i Gminy w Końskich
2007/B/0003Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT-12313 na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2294/10 położonej w miejscowości Końskie, przy ul. Gimnazjalnej 41 b.UKO.TPL.7638-32/200629-05-2007 13:1429-05-2007 11:20Urząd Miasta i Gminy w Końskich
2007/E/0001Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia realizowanego na terenie zakładu obróbki drewna w Gracuchu na działce oznaczonej w ew. gr. nr 737.30-05-2007 11:0630-05-2007 09:11Urząd Miasta i Gminy w Końskich
2007/A/0015W sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji transformatorowej (GPZ) 110 kV Końskie Zachód do układu H4 z dwoma transformatorami na działce o nr ew. gr. 265/3 położonej w miejscowości Końskie, przy ul. Wjazdowej,UKO.TPL.7638-2/200730-05-2007 14:5631-05-2007 05:58Urząd Miasta i Gminy w Końskich
2007/B/0004wyrażenie opinii stwierdzającej potrzebę sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji transformatorowej (GPZ) 110 kV Końskie Zachód do układu H4 z dwoma transformatorami na działce o nr ew. gr. 265/3 położonej w miejscowości Końskie, przy ul. WjazdowejRO.7633-11/200730-05-2007 15:1031-05-2007 05:58Urząd Miasta i Gminy w Końskich
2007/B/0005Wyrażenie opinii stwierdzającej potrzebę sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji transformatorowej (GPZ) 110 kV Końskie Zachód do układu H4 z dwoma transformatorami na działce o nr ew. gr. 265/3 położonej w miejscowości Końskie, przy ul. WjazdowejSE.V-4431/17/0730-05-2007 15:1831-05-2007 05:58Urząd Miasta i Gminy w Końskich
2007/B/0006Stwierdzenie potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla zamierzonego przedsięwzięcia w zakresie wynikającym z art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska, zgodnie z charakterem przedmiotowej inwestycji, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji transformatorowej (GPZ) 110 kV Końskie Zachód do układu H4 z dwoma transformatorami na działce o nr ew. gr. 265/3 położonej w miejscowości Końskie, przy ul. Wjazdowej.UKO.TPL.7638-2/200730-05-2007 15:2431-05-2007 05:58Urząd Miasta i Gminy w Końskich
2007/A/0017Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji gazowych wraz z układem zasilania na działkach o nr ew. gr.: 43, 44, 45, 46, 222 położonych w miejscowości Końskie, przy ul. Wjazdowej.UKO.TPL.7638-3/200731-05-2007 11:5431-05-2007 11:27Urząd Miasta i Gminy w Końskich
z 536