Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 612
z 62
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▲Data publikacji
Akcja
1/2017Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewówOR.6131.191.2017.ASZ25-07-2017 11:3125-07-2017 11:31Urząd Miasta ZgierzaPrezydent Miasta Zgierza
7/2017Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do odzysku i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne z tworzyw sztucznych oraz punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne, planowanego do realizacji w Zgierzu, na działkach o nr ew. 374/4, 374/5, 374/6 obręb 121, położonych przy ul. Boruty 21OR.6220.77.201625-07-2017 13:1825-07-2017 13:18Urząd Miasta ZgierzaDETRAX Sp. z o. o.
10/2017Wniosek o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej27-07-2017 08:5127-07-2017 08:51Urząd Miasta ZgierzaF.H.U. NATURA
11/2017Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomościOR.6233.5.201727-07-2017 09:4027-07-2017 09:40Urząd Miasta ZgierzaPrezydent Miasta Zgierza
16/2017Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewówOR.6131.292.2017.ASZ03-08-2017 13:1803-08-2017 13:18Urząd Miasta ZgierzaPrezydent Miasta Zgierza
15/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówOR.6131.292.2017.ASZ03-08-2017 13:1803-08-2017 13:18Urząd Miasta ZgierzaStacja Nowa Gdynia Sp. z o.o.
3/2017Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówOR.6131.285.2017.ASZ03-08-2017 13:2003-08-2017 13:20Urząd Miasta ZgierzaZgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa
12/2017Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewówOR.6131.269.2.2017.ASZ03-08-2017 13:2003-08-2017 13:20Urząd Miasta ZgierzaPrezydent Miasta Zgierza
25/2017Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu instalacji do odzysku i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne z tworzyw sztucznych oraz punktu zbierania odpadów innych niż niebezpieczne, planowanego do realizacji w Zgierzu, na działkach o nr ew. 374/4, 374/5, 374/6 obręb 121, położonych przy ul. Boruty 21OR.6220.77.201601-09-2017 13:4401-09-2017 13:44Urząd Miasta ZgierzaPraca Na Zielono Adam Jeż
26/2017Program ochrony środowiska dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2017-2021 z perspektywą na lata 2022-2024.OR.604.1.1.2017GS01-09-2017 15:1301-09-2017 15:13Urząd Miasta ZgierzaATMOPROJEKT Projektowanie i Doradztwo w Ochronie Środowiska
z 62