Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1693
z 170
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▲Data publikacji
Akcja
2009/A/0001wniosek o umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: modernizacja układu komunikacyjnego dróg miejskich w Leżajsku wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 877 Leżajsk - Naklik w obrębie węzła Leżajsk, wszczętego w dniu 06.11.2008r. na wniosek Gminy Miasto Leżajsk ul. Rynek 1OS/AM.7616-13/II/08/0917-06-2009 10:1723-06-2009 08:14Urząd Miasta Leżajsk
2009/B/0003Postanowienie wyjaśniające wątpliwości co do treści postanowienia Burmistrza Leżajska znak: OS/AM.7616-1/1-1/08 z dnia 05.02.2008 roku o nie stwierdzeniu potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.:budowa drogi gminnej - łącznika ul. Siedlanka z ul. Podolszyny w Leżajsku oraz dróg dojazdowych, w zakresie dotyczącym uwarunkowań, którymi się kierowano nie nakładając obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko ww. przedsięwzięciaOS/AM.7616-I/1/0917-06-2009 11:5423-06-2009 08:30Urząd Miasta Leżajsk
2009/B/0004Postanowienie wyjaśniające wątpliwości co do treści postanowienia Burmistrza Leżajska znak: OS/AM.7616-2/1-1/08 z dnia 05.02.2008r. o nie stwierdzeniu potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: przebudowa ul. Polnej i odcinka ul. Borki, w zakresie dotyczącym uwarunkowań, którymi sie kierowano nie nakładając obowiązku sporządzenia raportu o odziaływaniu na środowisko w/w przedsięwzięciaOS/AM.7616-I/2/0917-06-2009 12:0823-06-2009 08:30Urząd Miasta Leżajsk
2009/B/0001decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: budowa ulicy Jana Brzozy w Leżajsku na odcinkach: od drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Leżajsk (ul. T.Michałka) do potoku Jagoda: km 0+000,00 - 0+121,10 (dł. 0,112km), 2) od ul. Opalińskiego do budynku nr 114f, km 0+0,000 - 0+097,35 (dł. 0,097km)OS/AM.7616-12/0817-06-2009 12:5723-06-2009 08:24Urząd Miasta Leżajsk
2009/B/0005Zezwolenie na wycięcie drzew - olchyOS 7635/1/200917-06-2009 14:4123-06-2009 08:30Urząd Miasta Leżajsk
2009/B/0002Umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: modernizacja układu komunikacyjnego dróg miejskich w Leżajsku wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 877 Leżajsk Naklik w obrębie węzła Leżajsk18-06-2009 07:5823-06-2009 08:24Urząd Miasta Leżajsk
2009/B/0006Zezwolenie na wycięcie drzew - 5 sztuk jesionówOS 7635/3/200918-06-2009 08:1523-06-2009 08:30Urząd Miasta Leżajsk
2009/B/0007Zezwolenie na wycięcie drzew - trzech sztuk świerkówOS 7635/04/200918-06-2009 08:1823-06-2009 08:30Urząd Miasta Leżajsk
2009/B/0008Zezwolenie na wycięcie drzew - 22 sztuk lip i jesionówOS 7635/05/200918-06-2009 08:2223-06-2009 08:35Urząd Miasta Leżajsk
2009/B/0009Zezwolenie na wycięcie drzew - 2 sztuk wierzbOS 7635/6/200918-06-2009 08:2423-06-2009 08:34Urząd Miasta Leżajsk
z 170