Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2317
z 232
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▲Data publikacji
Akcja
2007/A/0004wniosek o wydanie decyzji na wycinkę drzew na działce 44/2 w Łukowcu09-05-2007 10:2629-06-2007 09:43Urząd Gminy w Sicienku
2007/A/0006wniosek o wydanie decyzji na wycinkę topoli na działce nr 14/16 w Teresinie09-05-2007 12:3629-06-2007 09:43Urząd Gminy w Sicienku
2007/A/0008wniosek o zmianę sposobu użytkowania hali magazynowej na halę produkcyjną i lakiernię7331-1/16/0709-05-2007 12:5029-06-2007 09:43Urząd Gminy w Sicienku
2007/B/0003deczja zezwalająca na wycinkę jednej wierzby na działce nr 265/1 w Zielonczynie7113/02/0710-05-2007 12:4229-06-2007 09:43Urząd Gminy w Sicienku
2007/B/0001decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla modernizacji drogi powiatowej nr 1529C Wojnowo-Bydgoszcz działki nr 2/2 w Wojnowie i 67/1,70,73/1 w Osówcu7331-2/28/0710-05-2007 12:4331-05-2007 07:28Urząd Gminy w Sicienku
2007/B/0004decyzja zezwalająca na wycinkę krzewów na działce 11 w Zawadzie7113/03/0710-05-2007 12:4829-06-2007 09:43Urząd Gminy w Sicienku
2007/B/0005decyzja zezwalająca na wycinkę jednego swierka na działce 51/8 w Szczutkach7113/07/0710-05-2007 12:5929-06-2007 09:43Urząd Gminy w Sicienku
2007/B/0006decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzięcia polegającego na modernizacji drogi powiatowej nr 1529C Wojnowo-Bydgoszcz7624-3/19/0610-05-2007 13:0629-06-2007 09:43Urząd Gminy w Sicienku
2007/B/0007decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzięcia polegającego na modernizacji drogi powiatowej nr 1527C Prosperowo-Wojnowo7624-3/22/0610-05-2007 13:0929-06-2007 09:43Urząd Gminy w Sicienku
2007/A/0010wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zmiany sposobu użytkowania budynku magazynowego na budynek produkcyjny oraz uruchomienie lakierni na działce nr 101/67624-3/6/0710-05-2007 13:2129-06-2007 09:43Urząd Gminy w Sicienku
z 232