Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 869
z 87
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▲Data publikacji
Akcja
2007/A/0001Wniosek o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: budowa stacji paliw w Różanie u zbiegu ul. Warszawskiej i Ostrowskiej.PZ.7624/01/0729-01-2007 12:3729-01-2007 11:48Urząd Gminy w Różanie
2007/A/0002Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dzbądz na działce nr 169.PZ.7624-02/0701-02-2007 11:3601-02-2007 10:38Urząd Gminy w Różanie
2007/A/0003Budowa hydroforni wraz z podłączeniem studni Dzbądz na działce nr 109/2 i 108/2.PZ.7624-03/0701-02-2007 11:4301-02-2007 10:44Urząd Gminy w Różanie
2007/B/0001Określenie zakresu raportu dot. budowa stacji paliw płynnych w Różanie u zbiegu ulic Warszawskiej i Ostrowskiej.PZ.7624-01/0713-02-2007 12:4413-02-2007 12:19Urząd Gminy w Różanie
2007/B/0002Zakres raportuPZ.7624-03/0713-02-2007 13:1513-02-2007 12:19Urząd Gminy w Różanie
2007/B/0003Brak konieczności o sporządzeniu raportu o odzdziaływaniu na środowisko.PZ.7624-02/0713-02-2007 13:2413-02-2007 12:28Urząd Gminy w Różanie
2007/A/0004Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej na Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Gdańskiej-przejście pod drogą krajową nr 61 w Różanie.PZ.7624-04/0714-02-2007 13:5014-02-2007 12:52Urząd Gminy w Różanie
2007/A/0005Rozbudowa istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel (kod stacji 479/1243 Różan) do standardu GSM 900/1800/UMTS - wymiana i montaż systemów antenowych na istniejącej wieży zlokalizowanej na działce nr ew. 841/1 obręb Różan.PZ.7624-05/0719-02-2007 12:2819-02-2007 11:30Urząd Gminy w Różanie
2007/B/0004Postanowienie o braku wymogu sporządzenia raportu na Budowę kanalizacji deszczowej w ul. Gdańskiej-przejście pod drogą krajową nr 61 w Różanie.PZ.7624-04/0726-02-2007 15:1126-02-2007 14:28Urząd Gminy w Różanie
2007/A/0006Wniosek o udzielenie zezwolenia na usunięcie 2 szt.drzew13-03-2007 08:5413-03-2007 09:00Urząd Gminy w Różanie
z 87