Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 189
z 19
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▲Data publikacji
Akcja
2/2015Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Biogazowni wraz z zakładem zagospodarowania odpadów w Bukowiu Dolnym, gm. DrużbiceRGKF.6220.1.201522-08-2016 12:3322-08-2016 12:33Urząd Gminy w Drużbicach*******
3/2015postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie biogazowni wraz z zakładem zagospodarowania odpadów w Bukowiu Dolnym, gm. Drużbice.RGKF.6220.1.201522-08-2016 12:3322-08-2016 12:33Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
4/2015raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie biogazowni wraz z zakładem zagospodarowania odpadów w Bukowiu Dolnym, gm. Drużbice, planowanego na działce nr ewid. 123 Bukowie Dolne, gm. Drużbice.RGKF.6220.1.201522-08-2016 12:3322-08-2016 12:33Urząd Gminy w Drużbicach*******
5/2015Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby nawadniania upraw sadowniczych na działce nr ewid.80/1 obręb Skrajne, gm. Drużbice.RGKF.6220.2.201522-08-2016 14:4122-08-2016 14:41Urząd Gminy w Drużbicach*******
6/2015Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonywaniu urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby nawadniania upraw sadowniczych na działce nr ewid. 80/1 obręb Skrajne, gm. Drużbice.RGKF.6220.2.201522-08-2016 14:4122-08-2016 14:41Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
7/2015Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby nawadniania upraw sadowniczych na działce nr ewid. 80/1 obręb Skrajne, gm. Drużbice.RGKF.6220.2.201522-08-2016 14:4122-08-2016 14:41Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
8/2015Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi w miejscowości Zwierzyniec, gm. Drużbice.RGKF.6220.3.201522-08-2016 14:4422-08-2016 14:44Urząd Gminy w DrużbicachGmina Drużbice
10/2015Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi w miejscowości Zwierzyniec gm. Drużbice planowanej na działce nr ewid. 271/2 obręb Wadlew, działkach nr ewid. 426, 427, 412, 430/2, 430/1, 429, 428, 446/1, 446/2, 445, 444/1, 444/3, 443/1, 442/1, 441/1, 440/1, 439, 438, 437, 436, 435 obręb Zwierzyniec, działkach nr 82, 28 obręb Skrajne, gm. DrużbiceRGKF.6220.3.2015.322-08-2016 14:4422-08-2016 14:44Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
9/2015Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi w miejscowości Zwierzyniec, gm. Drużbice planowanej na działkach nr ewid. 271/2 obręb Wadlew, dz. nr 426, 427, 412, 430/2, 430/1, 429, 428, 446/1, 446/2, 445, 444/1, 444/3, 443/1, 442/1, 441/1, 440/1, 439, 438, 437, 436, 435 obręb Zwierzyniec, dz. nr 82, 28 obręb Skrajne, gm. Drużbice.RGKF.6220.3.2015.122-08-2016 14:4422-08-2016 14:44Urząd Gminy w DrużbicachWójt Gminy Drużbice
11/2015Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie farmy trzody chlewnej Bukowie Dolne, gm. Drużbice dz. nr 120, obręb Bukowie Dolne, gm. Drużbice.RGKF.6220.4.201522-08-2016 14:4722-08-2016 14:47Urząd Gminy w Drużbicach*******
z 19