Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 523
z 53
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▲Data publikacji
Akcja
2010/D/0001Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego23-06-2010 12:1923-06-2010 11:07Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
2010/D/0003Prognoza oddziaływania na środowisko23-06-2010 12:3323-06-2010 11:17Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
2010/D/0005Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego23-06-2010 12:3923-06-2010 11:06Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
2010/D/0002Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego23-06-2010 12:4623-06-2010 11:16Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
2010/D/0004Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego23-06-2010 12:4723-06-2010 12:54Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
2010/D/0006Prognoza oddziaływania na środowisko23-06-2010 12:5123-06-2010 12:57Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
2010/D/0007Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego23-06-2010 12:5323-06-2010 12:53Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
2010/D/0008Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego23-06-2010 12:5723-06-2010 12:59Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
2010/D/0009Prognoza oddziaływania na środowisko23-06-2010 13:0023-06-2010 11:07Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
2011/I/0001Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko dla planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 86 w Parchaniu, gmina Dąbrowa Biskupia24-01-2011 12:2002-08-2011 10:25Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej
z 53