Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 620
z 62
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▲Data publikacji
Akcja
2009/A/0001Wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla jałówek od 1/2 do 1 roku dla planowanej obsady 69 DJP na terenie działki nr 13/4 zlokalizowanej w PępowieWRGiP 762-1/4/200919-06-2009 11:2419-06-2009 11:18Urząd Gminy Pępowo
2009/B/0001Postanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziałowania na środowisko dla przedsięwzięcia : budowa obory dla jałówek od 1/2 do 1 roku dla planowanej obsady 69 DJP na terenie działki 13/4 zlokalizowanej w Pępowie.762-1/4/200910-07-2009 13:2510-07-2009 11:33Urząd Gminy Pępowo
2009/B/0002Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa obory dla jałówek od 1/2 do 1 roku. Dla planowanej obsady: 69 DJP762-1/4/200905-08-2009 13:3405-08-2009 11:42Urząd Gminy Pępowo
2009/A/0002Wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie obory dla jałówek7331-1/34/0907-09-2009 12:1707-09-2009 10:20Urząd Gminy Pępowo
2009/A/0003Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów7635/28/0907-09-2009 12:2707-09-2009 10:29Urząd Gminy Pępowo
2009/B/0003Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji: budowa obory dla jałówek7331-1/34/0916-09-2009 13:3716-09-2009 11:39Urząd Gminy Pępowo
2009/A/0004wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji: rozbudowa istniejącej hali magazynowo-przetwórczej z sztniami dla pracowników762-1/5/0910-11-2009 14:1513-11-2009 10:41Urząd Gminy Pępowo
2010/A/0001Wniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie klonu7635/6/201001-03-2010 12:4301-03-2010 11:52Urząd Gminy Pępowo
2010/A/0002Zezwolenie na wycinkę drzew7635/5/201001-03-2010 12:5001-03-2010 11:52Urząd Gminy Pępowo
2010/B/0001rozbudowa istniejącej hali magazynowo-przetwórczej z szatniami dla pracowników w istniejącym zakładzie Emilgrana Poland Sp. z o.o.762-1/5/2009/201022-03-2010 15:0422-03-2010 14:07Urząd Gminy Pępowo
z 62