Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 990
z 99
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▲Data publikacji
Akcja
2007/B/0001postanowienie w sprawie nie nałożenia obowiazku sporzadzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia pod nazwą "Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Kobiór"GP-7624/post.01/0505-02-2007 12:5805-02-2007 12:23Urząd Gminy Kobiór
2007/B/0002postanowienie w sprawie nie nałożenia obowiazku sporzadzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia pod nazwą "Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi wojewódzkiej nr 928 w km 13+342 w miejscowości Kobiór"GP-7624/post.01/0605-02-2007 13:0305-02-2007 12:23Urząd Gminy Kobiór
2007/B/0003postanowienie w sprawie nie nałożenia obowiazku sporzadzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia pod nazwą "Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Kobiór"GP-7624/post.02/0605-02-2007 13:0705-02-2007 12:23Urząd Gminy Kobiór
2007/B/0004postanowienie w sprawie nie nałożenia obowiazku sporzadzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia pod nazwą "Przebudowa istniejącego budynku oraz dobudowa parterowego budynku warsztatu stolarskiego"GP-7624/post.03/0605-02-2007 13:1105-02-2007 12:23Urząd Gminy Kobiór
2007/B/0005opinia w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji pod nazwą "Remont drogi wojewódzkiej nr 928 od km 1+600 do 15+500 na odcinku Mikołów-Kobiór" w części znajdującej się na terenie Gminy KobiórGP-7624/post.04/0605-02-2007 13:1605-02-2007 12:23Urząd Gminy Kobiór
2007/B/0007Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi wojewódzkiej nr 928 w km 13+342 w miejscowości Kobiór"GP-7624/02/200605-02-2007 13:5905-02-2007 13:46Urząd Gminy Kobiór
2007/B/0008Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi wojewódzkiej nr 928 w km 13+342 w miejscowości Kobiór"GP-7624/02a/200605-02-2007 14:2005-02-2007 13:46Urząd Gminy Kobiór
2007/B/0009Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej Nr.270 "Kobiór" polegająca na instalacji dodatkowej anteny na istniejącej wieży stalowej, na wysokości 43 mnpt w.m.Kobiór na działce nr 691/39"GP-7624/03/200605-02-2007 14:2505-02-2007 13:46Urząd Gminy Kobiór
2007/B/0010Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Kobiór"GP-7624/04/200605-02-2007 14:2905-02-2007 13:46Urząd Gminy Kobiór
2007/B/0006Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa i modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Kobiór"GP-7624/01/200605-02-2007 14:4405-02-2007 13:46Urząd Gminy Kobiór
z 99