Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1687
z 169
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▲Data publikacji
Akcja
2007/A/0002dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr 4740 "D8 Długołęka Wieża PLUSA" zlokalizowanej w Długołęce przy ul. Robotniczej 13, na działce nr 258/34.OŚ/MW-7627/2/200731-01-2007 12:2531-01-2007 13:05Urząd Gminy Długołęka
2007/A/0008dla budowy stacji obsługi i sprzedazy samochodów ciężarowych DAF na dz. nr 269/11 i 269/12 w m. DługołękaOŚ/MW-7627/8/200731-01-2007 14:5707-02-2007 14:00Urząd Gminy Długołęka
2007/A/0009dla budowy odcinka kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej w obrębie dz. nr 310/5, 307/16, 306/24, 307/1 i 449/2 w m. Długołęka.OŚ/MW-7627/9/200731-01-2007 15:0207-02-2007 14:00Urząd Gminy Długołęka
2007/A/0010dla przebudowy stacji bazowej telefonii komórkowej "Długołęka 46086 Selgros" na dz. nr 88/2 w m. Długołęka przy ul. Wrocławskiej 4cOŚ/MW-7627/10/200731-01-2007 15:1307-02-2007 14:00Urząd Gminy Długołęka
2007/A/0011dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej w obrębie dz. nr 148 w m. Pruszowice.OŚ/MW-7627/11/200731-01-2007 15:2407-02-2007 14:00Urząd Gminy Długołęka
2007/A/0003dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie działek nr 52/3, 52/4 i 52/5 w m. Piecowice, gm. Długołęka.OŚ/MW-7627/3/200731-01-2007 15:2907-02-2007 14:05Urząd Gminy Długołęka
2007/E/0002Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przebudowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA Długołęka 46086,09 Selgros na dz. 88/2 w m. Długołęka31-01-2007 15:4531-01-2007 15:22Urząd Gminy Długołęka
2007/B/0003Pozytywne zaopiniowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi na terenie gmin powiatu wrocławskiego w tym na terenie Gminy Długołęka.OŚ/MW-7624/3/200731-01-2007 16:1931-01-2007 15:22Urząd Gminy Długołęka
2007/B/0002Pozytywne zaopiniowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi na terenie gmin powiatu wrocławskiego w tym na tereni Gminy Długołęka.OŚ/MW-7624/2/200731-01-2007 16:2031-01-2007 15:22Urząd Gminy Długołęka
2007/B/0001Pozytywne zaopiniowanie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi na terenach zamkniętych Województwa Dolnośląskiego.OŚ/MW-7624/1/200731-01-2007 16:2031-01-2007 15:22Urząd Gminy Długołęka
z 169