Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 5351
z 536
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▲Data publikacji
Akcja
2006/A/0001Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa gatunku Topola rosnącej na terenie działki nr 225/6 obręb nr 11 miasta KołobrzegOŚ-OP-6131/62/200626-09-2006 08:5512-10-2006 13:25Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
2006/A/0002W sprawie wycinki 2szt. drzew z gatunku brzoza brodawkowata, 4 szt. złotokapu, 1 szt. wiśni ozdobnej oraz 2 szt. antyki z terenu działki nr 4/332 obręb nr 8OŚ-OP-6131/65/200627-09-2006 14:0012-10-2006 13:25Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
2006/B/0002Decyzaj zezwlajaca na wycinke drzew z terenu działki nr 4/332 obręb ewidencyjny miasta Kołobrzeg nr 8OŚ-OP-6131/65/200627-09-2006 14:1528-09-2006 10:46Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
2006/A/0003w sparwie zmiany decyzji nr OŚ-OP-6131/65/2006 z dnia 28 lipca 2006 rokuOS-Op-6131/65/200627-09-2006 14:4012-10-2006 13:25Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
2006/B/0003zmiana decyzji w pkt. 4OŚ-OP-6131/65/200627-09-2006 14:4528-09-2006 10:46Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
2006/A/0004Wniosek w sparwie wydania zezwolenia na usuniecie 1 egz. Topoli na działce nr 285/2 obręb 1127-09-2006 14:5712-10-2006 13:25Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
2006/B/0004Zgoda na wycinke 1 szt. drzewa gatunku Topola z terenu działki nr 285/2 obręb nr 11 miasto KołobrzegOŚ-OP-6131/66/200627-09-2006 15:0528-09-2006 10:46Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
2006/A/0005W sprawie wycinki drzew z terenu dziąłki nr 4/200 obręb nr 8OŚ-Op-6131/67/200628-09-2006 07:4912-10-2006 13:25Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
2006/B/0005Zgoda na wycinke 2 szt.Jesiona i 1 szt. Brzozy brodawkowatej z terenu dziąłki nr 4/200 obręb nr 8OŚ-Op-6131/67/200628-09-2006 07:5228-09-2006 10:46Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
2006/A/0006zmiana decyzji nr OŚ-Op-6131/67/2006OŚ-Op-6131/67/200628-09-2006 07:5428-09-2006 10:51Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu
z 536