Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4545
z 455
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▲Data publikacji
Akcja
Infoos/O.IV/E/3904E/2003Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzynymi odpadami.OŚ.IV.7624/32/0428-02-2003 00:0028-02-2003 00:00Starostwo Powiatowe w Jaśle"JASAN" Spółka z o.o. w Jaśle      
Infoos/O.IV/E/3478E/2003Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.OŚ.IV.7624/73/0330-06-2003 00:0030-06-2003 00:00Starostwo Powiatowe w Jaśle"KRONODOOR PL" Sp. z o.o. w Jaśle      
Infoos/O.I/E//7792E/2003Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.OŚ.I.7633-38/0301-07-2003 00:0001-07-2003 00:00Starostwo Powiatowe w JaśleWójt Gminy Tarnowiec      
Infoos/O.II/5/1091A/2003pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie wód opadowychOŚ.II.6223/17/0311-07-2003 00:0011-07-2003 00:00Starostwo Powiatowe w JaśleTOP STYL S.A. z siedzibą w Jaśle      
Infoos/O.IV/1//864A/2003zmiana decyzji z dn.03.03.2003 znak:OŚ.IV.7624/12/03 w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi,zbieranie, transport,odzysk odpadów.OŚ.IV.7624/61/0312-07-2003 00:0012-07-2003 00:00Starostwo Powiatowe w JaśleP.P.H.U."GALICJAN"      
Infoos/O.IIp//1246A/2003zmiana decyzji z dn.17.09.2002 znak:OŚ.II.7644/9/02 na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza z emitorów Zakładu Produkcji Listew ObrazowychOŚ.II.7644/5/0315-07-2003 00:0015-07-2003 00:00Starostwo Powiatowe w JaśleCARLSON I PIECHOCKI S.J.      
Infoos/O.IV/2//869A/2003zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymiOŚ.IV.7624/64/0316-07-2003 00:0016-07-2003 00:00Starostwo Powiatowe w Jaśle"KERAM" Marek Sówka      
Infoos/O.IV/3//875A/2003zmiana decyzji z 2002r. znak:OŚ.IV.7624/64/02 w sprawie zbierania odpadówOŚ.IV.7624/66/0318-07-2003 00:0018-07-2003 00:00Starostwo Powiatowe w JaśleKOLMET H.Wróblewska L.Wróblewski      
Infoos/O.IV/E/3384E/2003Informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytwarzanymi odpadami.OŚ.IV.7624/70/0322-07-2003 00:0022-07-2003 00:00Starostwo Powiatowe w JaśleZakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw Vortumnus Sp. z o.o. z siedzibą w Lisowie      
Infoos/O.IV/4//880A/2003zmiana decyzji z dn.26.11.2002 znak:OŚ.IV.7624/111/02 w sprawie zatwierdzenia programu gospodarki odpadami niebezpiecznymiOŚ.IV.7624/67/0322-07-2003 00:0022-07-2003 00:00Starostwo Powiatowe w JaślePHU"OPAL" Grażyna Jerzyk      
z 455