Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2172
z 218
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▲Data publikacji
Akcja
2007/A/0001pozwolenie wodnoprawne na przebudowę ujęcia wód podziemnych w m. Wólka gm. Szczuczynbez znaku30-03-2007 10:0112-06-2007 10:02Starostwo Powiatowe w Grajewie
2007/B/0001zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymiWR. 76481-15/06/0717-04-2007 13:5212-06-2007 10:02Starostwo Powiatowe w Grajewie
2007/B/0002zezwolenie na usunięcie 16 szt. drzew w pasie drogi gminnej w m. RajgródWR. 6131-9/06/0717-04-2007 14:0312-06-2007 10:02Starostwo Powiatowe w Grajewie
2007/B/0003uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia: budowa, w istniejącym gospodarstwie o obsadzie 60 DJP, obory o obsadzie 44,2 DJP w systemie ściółkowym głębokim oraz budowa zbiornika na ścieki sanitarne o pojemności 10 m3 we wsi RakowoWR. 7633-1/0731-05-2007 09:3412-06-2007 10:01Starostwo Powiatowe w Grajewie
2007/B/0004uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia : budowa brakującej infrastruktury technicznej oraz nawierzchni jezdni i chodników w ul. Słowackiego, S. Żeromskiego, J. Kochanowskiego, Piaskowej, Polnej, Grunwaldzkiej na os. Północ w GrajewieWR. 7633-4/0731-05-2007 10:2212-06-2007 10:02Starostwo Powiatowe w Grajewie
2007/B/0005uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia: budowa infrastruktury technicznej oraz nawierzchni ulic i chodników w ul. Krzywej i Wilczewo w GrajewieWR. 7633-3/0731-05-2007 11:2712-06-2007 10:01Starostwo Powiatowe w Grajewie
2007/B/0006uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia: budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami w ul. Konstytucji 3-go Maja w GrajewieWR. 7633-2/0731-05-2007 11:3312-06-2007 10:02Starostwo Powiatowe w Grajewie
2007/B/0007uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia:budowa dwóch płyt gnojowych o powierzchni 2x63= 126 m2 z zamknietymi zbiornikami na gnojówkę o pojemności 2x54= 108 m3 w miejscowości GrajewoWR. 7633-5/0701-06-2007 09:0512-06-2007 10:02Starostwo Powiatowe w Grajewie
2007/B/0008uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięzwięcia: budowa infrastruktury technicznej oraz nawierzchni ulic częsci os. M. Konopnickiej w ul. Jasminowej, Miłej, Miodowej, Sadowej w GrajewieWR. 7633-7/0701-06-2007 09:1312-06-2007 10:02Starostwo Powiatowe w Grajewie
2007/B/0009uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia: budowa obory bezściółkowej na 50 DJP wraz z podrusztowym zbiornikiem na gnojowicę o pojemności 600 m3 w gospodarstwie o obsadzie 60 DJP we wsi Sojczyn BorowyWR. 7633-6/0701-06-2007 09:5012-06-2007 10:01Starostwo Powiatowe w Grajewie
z 218