Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4523
z 453
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▲Data publikacji
Akcja
2007/B/0001Zezwolenie na usunięcie jednej osiki na działce nr 451 w GozdnicyROŚiB.I-6133-79/0730-05-2007 14:2530-05-2007 12:37Starostwo Powiatowe w Żaganiu
2007/A/0001O wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z działki nr 451 w GozdnicyROŚiB.I-6133-79/0730-05-2007 14:3230-05-2007 12:37Starostwo Powiatowe w Żaganiu
2007/B/0003Postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia polegajaćego na budowie fermy drobiu na działkach nr 305/4, 305/5 i 305/7 w Bukowinie Bobrzańskiej przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachROŚiB.III-7633-Ż/59-31/0631-05-2007 12:4331-05-2007 11:11Starostwo Powiatowe w Żaganiu
2007/B/0004Postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Lubieszów i budowie rurociągu wodociągowego tranzytowego Konin Żagański ( Gm. Iłowa ) - Lubieszów ( Gm. Wymiarki ) przed wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniachROŚiB.III-7633-W/14-7/0631-05-2007 13:0831-05-2007 11:11Starostwo Powiatowe w Żaganiu
2007/B/0010Postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia polegajacego na budowie drogi gminnej-dojazdowej do Żagańskiej Strefy Gospodarczej przy ul. B.Chrobrego w Żaganiu na działce ewidencyjnej nr 1760/6 w Żaganiu przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachROŚiB.III-7633-17/0729-06-2007 09:1529-06-2007 07:43Starostwo Powiatowe w Żaganiu
2007/B/0011Postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ulicy Bp. Pluty wraz z ulicami przyległymi na działkach o numerach ewidencyjnych: 1929/22, 1929/16, 1929/21, 1930/2, 1929/20, 1929/17, 1929/19 i 1911/2 w miejscowości Żagań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachROŚiB.III-7633-16/0729-06-2007 09:3029-06-2007 07:43Starostwo Powiatowe w Żaganiu
2007/B/0012Postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia polegajaćego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Żółkiewskiego na działkach o numerach ewidencyjnych: 133, 134/4, 134/5, 34/6 i 134/7 w miejscowości Żagań przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachROŚiB.III-7633-18/0729-06-2007 09:3729-06-2007 07:43Starostwo Powiatowe w Żaganiu
2007/B/0013Zezwolenie na usunięcie drzew na działce nr 323/2 w miejscowości DziećmiarowiceROŚiB.I-6133-40/0729-06-2007 12:5029-06-2007 12:48Starostwo Powiatowe w Żaganiu
2007/A/0008Wniosek o wydanie zewolenia na usunięcie drzew z działki nr 323/2 w DziećmiarowicachROŚiB.I-6133-40/0729-06-2007 12:5329-06-2007 12:49Starostwo Powiatowe w Żaganiu
2007/A/0009Wnisek o wydanie zewolenia na usunięcie drzew z działki nr 370/7 przy ul. Świerczewskiego 11 - obręb II w SzprotawieROŚiB.I-6133-60/0729-06-2007 13:0229-06-2007 12:49Starostwo Powiatowe w Żaganiu
z 453