Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 11860
z 1186
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▲Data publikacji
Akcja
2008/E/0001Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko15-12-2008 10:5017-12-2008 12:11Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
2008/E/0003Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.15-12-2008 12:3817-12-2008 12:10Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
2008/E/0004Raport o oddziaływaniu przesięwzięcia na srodowisko.15-12-2008 13:1317-12-2008 12:12Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
2008/E/0005Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.15-12-2008 13:5717-12-2008 12:10Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
2008/E/0006Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na srodowisko.15-12-2008 14:2517-12-2008 12:11Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
2008/E/0007Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na srodowisko.15-12-2008 15:0517-12-2008 12:11Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
2008/E/0010Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Produkcja olejów opałowych z surowców odpadowych" w m. Sokolniki, gmina Gorzyce - uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.17-12-2008 12:1817-12-2008 12:11Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
2008/E/0009Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Zmiana użytkowania budynku gospodarczego oraz jego przebudowa i rozbudowa na stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego" - uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.17-12-2008 12:4117-12-2008 12:11Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
2008/C/0001Dokument dotyczy rezerwatu przyrody "Wisła pod Zawichostem", zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.), uwzględnia: identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych oraz sposoby eliminacji lub ograniczania tych zagrożeń i ich skutków, opis sposobów ochrony czynnej ekosystemów z podaniem rodzaju, rozmiaru i lokalizacji poszczególnych zadań, opis sposobów czynnej ochrony gatunków zwierząt oraz wskazanie obszarów objętych ochroną czynną.17-12-2008 13:5617-12-2008 13:00Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
2009/B/0010Obowiązek sporządzenia Raportu dla przedsięwzięcia pn. "Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 871 przebiegającej przez miasto Tarnobrzeg".RDOŚ-18-WOO-6613-1-15/08/kr13-01-2009 13:3413-01-2009 13:38Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
z 1186