Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3
z 1
Numer Znak Sprawy Data modyfikacji ▲Data publikacji
Akcja
3/2017PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OSIEK02-02-2018 08:5502-02-2018 08:55Gmina Osiek*******
2/2017Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiek02-02-2018 08:5602-02-2018 08:56Gmina OsiekPLANISFERA Biuro Planowania Przestrzennego Łukasz Piskurewicz
1/2017OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE na potrzeby projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy OSIEK02-02-2018 08:5702-02-2018 08:57Gmina Osiek*******
z 1