Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 637
z 64
Numer Znak Sprawy ▼Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
170/2015Zezwolenie na usunięcie drzew23-12-2015 12:0923-12-2015 12:09Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
60/2017decyzja o warunkach zabudowy na działce o nr 146 w obrębie Trzonki, gmina Pisz, dla inwestycji polegającej na przebudowie dwóch istniejących suszarni w celu zmiany sposobu ich użytkowania, na wiatę do wykonania i eksploatacji instalacji do produkcji peletu opałowego z trocin z wykorzystaniem naturalnego dodatku lepiszczowego w postaci wycierki ziemniaczanej.ZPN.6730.155.2017.AK27-10-2017 12:5327-10-2017 12:53Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
1/2018opinia RDOŚ w Olsztynie dotycząca projektu MPZP części wsi Karpa wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoZPN.6721.5.201619-01-2018 14:4119-01-2018 14:41Urząd Miejski w PiszuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
3/2018wyłożenie w dniach od 19.01.2018r do 08.02.2018r. do publicznego wglądu projektu mpzp części wsi KarpaZPN.6721.5.201619-01-2018 14:4119-01-2018 14:41Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
72/2017pozytywna opinia PPIS W PISZU w sprawie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi KarpaZPN.6721.5.201619-01-2018 14:4119-01-2018 14:41Urząd Miejski w PiszuPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu
71/2017prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi KarpaZPN.6721.5.201619-01-2018 14:4119-01-2018 14:41Urząd Miejski w PiszuPrzedsiebiorstwo Gospodarki Gruntami Maciej Wronka
28/2017uzgodnienie przez RDOŚ w Olsztynie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu dokumentu wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoZPN.6721.5.201619-01-2018 14:4119-01-2018 14:41Urząd Miejski w PiszuRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie
27/2017uzgodnienie przez PPIS w Piszu zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu dokumentu wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoZPN.6721.5.201619-01-2018 14:4119-01-2018 14:41Urząd Miejski w PiszuPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu
26/2017Wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piszu o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu dokumentu wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoZPN.6721.5.201619-01-2018 14:4119-01-2018 14:41Urząd Miejski w PiszuBurmistrz Pisza
222/2016opinia PPIS w Piszu w sprawie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do projektu dokumentu wymagającego przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowiskoZPN.6721.4.201624-01-2017 13:5824-01-2017 13:58Urząd Miejski w PiszuPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piszu
z 64