Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 8360
z 836
Numer Znak Sprawy ▼Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2009/I/0001Opinia Wydziału Środowiska i Zieleni UMT w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Centrum Nowoczesności i Toruńskiego Inkubatora Technologicznego na terenie Młynów Toruńskich, przy ul. Kościuszki 77-79 i ul. Łokietka 1-3 w Toruniu"03-02-2010 11:0103-02-2010 10:30Urząd Miasta Torunia
2009/I/0048Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w/s zaopiniowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy linią kolejową do Lipna, Strugą Toruńską i wschodnią częścią zakładu Elana w Toruniu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.07-12-2009 11:3707-12-2009 10:39Urząd Miasta Torunia
2009/I/0024Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w/s projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie ul. Rudackiej, ul. Glinieckiej, ul. Rypińskiej oraz ul. Otłoczyńskiej w Toruniu26-11-2009 14:0229-12-2009 07:45Urząd Miasta Torunia
2009/I/0009Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w/s opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jordanki" dla terenu oznaczonego symbolem S4-U/ZP 1 położonego w Toruniu24-11-2009 08:5728-12-2009 14:01Urząd Miasta Torunia
2009/I/0037Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa ulicy Letniej w Toruniu (dz. nr 628, 629, 636, 643, 758, 764, 768, 769, 775, 776 - obręb 70)30-11-2009 08:2030-11-2009 07:27Urząd Miasta Torunia
2009/F/0005Prognoza oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia dla terenu położonego pomiędzy linią kolejową do Lipna, Strugą Toruńską i wschodnią częścią terenu zakładu Elana w Toruniu wraz z aneksem.07-12-2009 12:4207-12-2009 11:53Urząd Miasta Torunia
2009/I/0047Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w/s projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego pomiędzy linią kolejową do Lipna, Strugą Toruńską i wschodnią częścią terenu zakładu Elana w Toruniu07-12-2009 11:2907-12-2009 10:31Urząd Miasta Torunia
2009/I/0042opinia Miejskiego Konserwatora Zabytków w sprawie inwestycji pn.:"Budowa Al. 700 - lecia w Toruniu z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego będącego wynikiem budowy obiektu handlowo - usługowego na terenach sąsiednich".01-12-2009 14:2303-12-2009 07:30Urząd Miasta Torunia
2009/I/0041opinia Wydziału Środowiska i Zieleni dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz nałożenia obowiązku wykonania raportu w pełnym zakresie dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa Al. 700 - lecia w Toruniu wraz z przebudową istniejącego układu komunikacyjnego będącego wynikiem budowy obiektu handlowo - usługowego na terenach sąsiednich".01-12-2009 13:5903-12-2009 13:50Urząd Miasta Torunia
2009/F/0001Opracowanie ekofizjozgraficzne dla obszaru objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Równinna-Morwowa", położonego pomiędzy ul.: Płaską, Równinną, Morwową wraz z terenami przyległymi w Toruniu.23-11-2009 11:5723-11-2009 11:07Urząd Miasta Torunia
z 836