Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1606
z 161
Numer Znak Sprawy ▼Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2009/B/0002Umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: modernizacja układu komunikacyjnego dróg miejskich w Leżajsku wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 877 Leżajsk Naklik w obrębie węzła Leżajsk18-06-2009 07:5823-06-2009 08:24Urząd Miasta Leżajsk
2010/F/000613-09-2010 08:1813-09-2010 06:21Urząd Miasta Leżajsk
2010/F/000406-07-2010 08:4607-07-2010 09:47Urząd Miasta Leżajsk
2010/C/000206-07-2010 08:4106-07-2010 07:15Urząd Miasta Leżajsk
2010/F/0001określenie skutków realizacji ustaleń planu28-04-2010 08:5128-04-2010 06:53Urząd Miasta Leżajsk
2010/F/000306-05-2010 09:3506-05-2010 07:37Urząd Miasta Leżajsk
2009/F/000523-11-2009 15:2323-11-2009 14:21Urząd Miasta Leżajsk
2009/F/0003Przedmiotem jest zmiana nr 2 i nr 3 stdium uwarunkowań, dotycząca czterech obszarów położonych w północno-zachodniej części miasta Leżajska: obszar nr 1 - osiedle "Leśników", obszar nr 2 - osiedle "Służby Zdrowia", obszar nr 3 - teren położony w rejonie Klasztoru OO. Bernardynów, obszar nr 4 - las przyklasztrony28-07-2009 09:3528-07-2009 09:54Urząd Miasta Leżajsk
2009/C/0002Zakres zmian studium dotyczy: 1. Włączenia w obszar miasta dwóch rejonów funkcjonalno-przestrzennych, co wynika ze zmiany granic administracyjnych miasta z dniem 1 stycznia 2005 r.: 1) terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (w tym osiedla "Leśników") oraz terenów lasów państwowych (obszar nr 1), 2) terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej tzw. osiedla "Służby Zdrowia" (obszar nr 2) 2. Zmiany polityki przestrzennej miasta dla: 1) terenu wzdłuż zachodniej strony ul. Warszawskiej w rejonie Klasztoru OO. Bernardynów, w którym ustala się lokalizację parkingu na potrzeby obsługi ruchu turystycznego i pielgrzymkowego wraz z terenem zieleni urządzonej (obszar nr 3) 2) obszaru lasu klasztornego przyległego od północy do zespołu klasztornego OO. Bernardynów, gdzie zmianie podlega funkcja leśna na funkcję zieleni urządzonej, wzbogaconej elementami kultu religijnego - kalwaria (obszar nr 4).29-07-2009 09:3329-07-2009 07:39Urząd Miasta Leżajsk
2009/C/0001Przeznaczenie terenu pod parking, zieleń urządzoną oraz drogi publiczne31-07-2009 14:2431-07-2009 12:26Urząd Miasta Leżajsk
z 161