Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 4447
z 445
Numer Znak Sprawy ▼Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2009/E/0001raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku suszarni zboża na budynek produkcyjny (węzeł betoniarski - produkcja betonu towarowego z zapleczem socjalno biurowym oraz przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego (magazyn pasz) na budynek magazynowy (magazyn kruszyw - zasieki) budowa myjni betoniarek działającej w obiegu zamkniętym, studni kopanej, kanalizacji deszczowej na działce o nr ew. 1007/4 w Pakoszówce15-07-2009 09:0615-07-2009 12:14Urząd Gminy Sanok
2009/E/0003Informacja o wytworzonych odpadach niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami wytworzonych przez Karpacką Spółkę Gazownictwa w Jaśle Rejon Dystrybucji Gazu w Sanoku.03-11-2009 09:1503-11-2009 08:19Urząd Gminy Sanok
318/2011Wniosek o usunięcie drzewnie dotyczy30-01-2012 13:5330-01-2012 13:53Urząd Gminy Sanok*******
220/2011Prognoza oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 relacji Hermanowice - Strachocina wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie gminy Sanoknie dotyczy03-08-2011 13:4203-08-2011 12:08Urząd Gminy SanokInvestgas S.A.
2010/A/0109wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew27-09-2010 11:3827-09-2010 13:23Urząd Gminy Sanok
2010/D/0002Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Stróże Wielkie 5" - uchwalony Uchwałą Nr XLV/339/2010 Rady Gminy w Sanoku.13-07-2010 11:4816-07-2010 08:35Urząd Gminy Sanok
2010/D/0001Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego "Tyrawa Solna 13" - uchwalony Uchwałą Nr XLV/340/2010 Rady Gminy w Sanoku.13-07-2010 11:4016-07-2010 08:33Urząd Gminy Sanok
2010/A/0029wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew15-04-2010 12:0219-04-2010 12:28Urząd Gminy Sanok
2010/E/0002Raport oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa Stacji uzdatniania wody w Trepczy " w ramoch projektu "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Sanok" na działkach nr ew. 1222, 1106/1, 1115 w miejscowości Trepcza.10-02-2010 09:0512-02-2010 13:46Urząd Gminy Sanok
2009/E/0002raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą Montaż nowoczesnej ekologicznej linii do produkcji mieszanek mineralno - asfaltowych na części działki nr 758 w Kostarowcach gm. Sanok29-09-2009 11:4629-09-2009 09:53Urząd Gminy Sanok
z 445