Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 140
z 14
Numer Znak Sprawy ▼Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2010/F/000128-09-2010 13:1428-09-2010 11:16Urząd Gminy Rojewo
19/2017Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegonie dotyczy29-05-2017 10:5529-05-2017 10:55Urząd Gminy Rojewo*******
15/2017Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegonie dotyczy18-05-2017 11:0418-05-2017 11:04Urząd Gminy RojewoPracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz
13/2017Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego18-05-2017 11:0418-05-2017 11:04Urząd Gminy RojewoPracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz
7/2017Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego21-02-2017 13:5421-02-2017 13:54Urząd Gminy RojewoPracownia Projektowa SIEĆ I Paweł Łukowicz
17/2016Plan gospodarki niskoemisyjnej26-10-2016 08:5426-10-2016 08:54Urząd Gminy RojewoGmina Rojewo
8/2012Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Rojewo, Płonkówko, Jaszczółtowo, Żelechlin, Topola, Liszkowo, Liszkowice i Budziaki, Gmina Rojewo16-10-2012 13:4616-10-2012 13:46Urząd Gminy Rojewo*******
6/2011Prognoza oddziaływania na środowisko dla Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rojewo wraz z opracowaniem ornitologicznym i chiropterologicznym (screening)nie dotyczy06-09-2011 13:3107-09-2011 07:01Urząd Gminy RojewoWójt Gminy Rojewo
7/2011Prognoza oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 40/19 w Rojewienie dotyczy06-09-2011 12:4707-09-2011 07:01Urząd Gminy RojewoWójt Gminy Rojewo
4/2011Raport ooddziaływania na środowisko dla przedsiewzięcia pod nazwą "Budowa instalacji do produkcji alkoholu etylowego w ramach gorzelni rolniczej" na działkach nr ewid. 234/6, 234/8, 234/9, 235/15 i 235/16 położonychw m. Liszkowo, gm. Rojewonie dotyczy17-01-2011 12:5817-01-2011 13:02Urząd Gminy RojewoDestylacje Polskie Sp. z o.o.
z 14