Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 620
z 62
Numer Znak Sprawy ▼Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2010/B/0005rozbudowa istniejącego zakładu produkcji tłuszczów zwierzęcych o halę w której prowadzona będzie produkcja tłuszczy zwierzęcych z przeznaczeniem na karmę dla zwierząt w Firmie Produkcyjno-Handlowej „AGI”, Sebastian Koncewicz, Krzekotowice 41, 63-830 Pępowo (działki ew. nr 13/7,13/19,13/21,13/24,13/25 obręb Krzekotowice)16-07-2010 13:3316-07-2010 11:56Urząd Gminy Pępowo
19/2015Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w obrębie Gminy Pępowo.14-09-2015 10:1814-09-2015 10:18Urząd Gminy PępowoPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gostyniu
4/2014Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie 2 jesionów z działki ew. nr 69/14 obręb Gębice29-01-2014 08:4029-01-2014 08:40Urząd Gminy Pępowo*******,*******
40/2013Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew z działki ew. nr 74 obręb Gębice09-01-2014 13:3309-01-2014 13:33Urząd Gminy Pępowo*******,*******
13/2013opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoterenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej w miejscowości Siedlec wraz z prognozą oddziaływania na środowisko30-12-2013 12:1530-12-2013 12:15Urząd Gminy PępowoRegionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
14/2013Opinia sanitarna Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dot. projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej i usługowej w miejscowości Siedlec30-12-2013 12:1530-12-2013 12:15Urząd Gminy PępowoWielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
28/2013Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie Topoli z ternu działki ew. nr 80 obręb Pępowo31-10-2013 13:2631-10-2013 13:26Urząd Gminy Pępowo*******
20/2013Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pępowo na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku wraz z podsumowaniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.02-08-2013 10:5502-08-2013 10:55Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
17/2013Opinia sanitarna Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora sanitarnego dot. Programu ochrony środowiska dla Gminy Pępowo na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 202002-08-2013 10:5502-08-2013 10:55Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
18/2013Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu do Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pępowo na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko02-08-2013 10:5502-08-2013 10:55Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
z 62