Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 398
z 40
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
1/2014Obwieszczenie o możliwości składania uwag i wniosków do aktualizacji POŚGLOŚ.602.6.4.2013/201402-07-2014 13:4002-07-2014 13:40Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
17/2012zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania i możliwości zapoznania się z dowodami i materiałami-- rozbudowa Zakładu produkcyjnego Trumpf Mauxion Chocolates Sp. z o.o.GLOŚ.6220.6.5.201213-11-2012 09:3113-11-2012 09:31Urząd Miejski w TucznieBurmistrz Tuczna
2007/B/0003decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy zbiornika retencyjnego w obrębie geodezyjnym StrzalinyGPB-7331/2/200724-07-2007 08:2724-07-2007 06:43Urząd Miejski w Tucznie
2007/A/0002ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy zbiornika retencyjnego w obrebie geodezyjnym StrzalinyGPB-7331/2/200724-07-2007 08:3624-07-2007 06:43Urząd Miejski w Tucznie
2007/A/0005ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy trzech suszarni kontenerowych drewnaGPB-7331-28/200724-07-2007 08:3324-07-2007 06:43Urząd Miejski w Tucznie
2007/B/0005ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy trzech suszarni kontenerowych drewnaGPB-7331-28/200724-07-2007 08:2624-07-2007 06:43Urząd Miejski w Tucznie
2007/A/0004ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy przepustu regulującego spływ wód powierzchniowych w obrębie geodezyjnym StrzalinyGPB-7331/3/200624-07-2007 08:3324-07-2007 06:43Urząd Miejski w Tucznie
2007/B/0004ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy przepustu regulującego spływ wód powierzchniowych w obrębie geodezyjnym StrzalinyGPB-7331/3/200624-07-2007 08:2624-07-2007 06:43Urząd Miejski w Tucznie
2007/B/0006ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami i pompownią ścieków dla budynków przy ul. Wolności nr 22-28 oraz przy ul. Parkowej 4 w TucznieGPB-7331-35/200724-07-2007 08:2524-07-2007 06:43Urząd Miejski w Tucznie
2007/A/0006ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami i pompownią ścieków dla budynków przy ul. Wolności nr 22-28 oraz przy ul. Parkowej 4 w TucznieGPB-7331-35/200724-07-2007 08:3124-07-2007 06:43Urząd Miejski w Tucznie
z 40