Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 233
z 24
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
22/2018raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ,,Budowa instalacji do chowu drobiu wraz z infrastrukturą techniczną, w tym wykonanie ujęcia wód podziemnych i posadowienie instalacji do magazynowania gazu, na terenie działek nr 65 i 66, ob. ew. Maszkowo, gm. Nowogard, woj. zachodniopom."GKMiOŚ,6220.7.2018.MB12-09-2018 08:4212-09-2018 08:42Urząd Miejski w NowogardzieEKO EL Lilla Łagodzińska
13/2017wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachGKMiOŚ.12.2017.KZ21-06-2018 13:0821-06-2018 13:06Urząd Miejski w Nowogardzie*******
14/2016wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzewGKMiOŚ.6131.1.2016.KZ13-04-2016 08:0813-04-2016 08:08Urząd Miejski w NowogardzieAgencja Nieruchomości Rolnych
15/2016zezwolenie na usunięcie drzewGKMiOŚ.6131.1.2016.KZ13-04-2016 08:0813-04-2016 08:08Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
28/2016wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewGKMiOŚ.6131.10.2016.KZ13-04-2016 08:0913-04-2016 08:09Urząd Miejski w Nowogardzie*******
29/2016zezwolenie na usunięcie drzewGKMiOŚ.6131.10.2016.KZ13-04-2016 08:0913-04-2016 08:09Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
16/2016wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewGKMiOŚ.6131.2.2016.KZ13-04-2016 08:0813-04-2016 08:08Urząd Miejski w NowogardzieStarostwo Powiatowe
17/2016zezwolenie na usunięcie drzewGKMiOŚ.6131.2.2016.KZ13-04-2016 08:0813-04-2016 08:08Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
18/2016wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewGKMiOŚ.6131.3.2016.KZ13-04-2016 08:0813-04-2016 08:08Urząd Miejski w Nowogardzie*******
19/2016zezwolenie na usunięcie drzewGKMiOŚ.6131.3.2016.KZ13-04-2016 08:0813-04-2016 08:08Urząd Miejski w NowogardzieBurmistrz Nowogardu
z 24