Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 613
z 62
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
88/2020Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz - aktualizacja"OR.602.3.202018-09-2020 13:0718-09-2020 13:07Urząd Miasta ZgierzaPrezydent Miasta Zgierza
87/2020Projekt dokumentu pn.: "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz - aktualizacja"OR.602.3.202018-09-2020 13:0218-09-2020 13:02Urząd Miasta ZgierzaPrezydent Miasta Zgierza
92/2020Prognoza oddziaływania na środowisko projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Miasto Zgierz.OR.602.4.202018-09-2020 14:0518-09-2020 14:05Urząd Miasta ZgierzaPrezydent Miasta Zgierza
89/2020Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Miasto ZgierzOR.602.4.202018-09-2020 14:0518-09-2020 14:05Urząd Miasta ZgierzaPrezydent Miasta Zgierza
26/2017Program ochrony środowiska dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2017-2021 z perspektywą na lata 2022-2024.OR.604.1.1.2017GS01-09-2017 15:1301-09-2017 15:13Urząd Miasta ZgierzaATMOPROJEKT Projektowanie i Doradztwo w Ochronie Środowiska
148/2019Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówOR.6131.1.2020.BS17-02-2020 14:0517-02-2020 14:05Urząd Miasta ZgierzaFundacja "CELESTE"
8/2020Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewówOR.6131.1.2020.BS17-02-2020 14:0517-02-2020 14:05Urząd Miasta ZgierzaPrezydent Miasta Zgierza
40/2020Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówOR.6131.100.2020.ASZ31-07-2020 08:3431-07-2020 08:34Urząd Miasta Zgierza*******,*******
50/2020Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew lub krzewówOR.6131.100.2020.ASZ31-07-2020 08:3431-07-2020 08:34Urząd Miasta ZgierzaPrezydent Miasta Zgierza
66/2018Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewówOR.6131.101.2018.ASZ12-07-2018 07:5412-07-2018 07:54Urząd Miasta ZgierzaZgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa
z 62