Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1696
z 170
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
26/2011Zezwolenie na wycięcie drzew- 2 brzóz oraz 6 wierzb0S 6131.8.201104-04-2011 10:0904-04-2011 08:10Urząd Miasta LeżajskBurmistrz Leżajska
132/2012Zezwolenie na wycięcie drzew0S.6131.68.201215-11-2012 14:1415-11-2012 14:14Urząd Miasta LeżajskBurmistrz Leżajska
41/2017Projekt zmiany nr 9/17 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska oraz prognozy oddziaływania na środowisko.AM.6720.1.201706-06-2018 11:1806-06-2018 11:18Urząd Miasta LeżajskBurmistrz Leżajska
37/2018Projekt zmiany Nr 97/17 zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska oraz prognozy oddziaływania na środowiskoAM.6720.1.201712-09-2018 09:2112-09-2018 09:21Urząd Miasta LeżajskBurmistrz Leżajska
73/2019projekt zmiany 11/19 Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska oraz prognozy oddziaływania na środowiskoAM.6720.1.201918-09-2019 11:4718-09-2019 11:47Urząd Miasta LeżajskBurmistrz Leżajska
70/2013Projekt zmiany Nr 5/12 "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska" - dotyczy obszaru cmentarza komunalnego przy ul. Cmentarnej w Leżajsku wraz z jego rozbudowąAM.6720.II.201224-06-2013 13:0224-06-2013 13:02Urząd Miasta Leżajsk*******
71/2013Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Leżajsku do projektu zmiany Nr 5/12 "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska" wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoAM.6720.II.201230-09-2013 14:5030-09-2013 14:50Urząd Miasta LeżajskPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Leżajsku
78/2013Zmiana Nr 5/12 "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska" - dotyczy obszaru cmentarza komunalnego przy ul.Cmentarnej w Leżajsku wraz z jego rozbudową i otoczeniem - uchwała uchwalająca dokument wraz z podsumowaniemAM.6720.II.201230-09-2013 14:5030-09-2013 14:50Urząd Miasta Leżajsk*******
72/2013Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie do projektu zmiany Nr 5/12 "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska" wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoAM.6720.II.201230-09-2013 14:5030-09-2013 14:50Urząd Miasta LeżajskRegionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Rzeszowie
69/2013prognoza oddziaływania na środowisko dla zmiany Nr 5/12 "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Leżajska" dla obszaru cmentarza komunalnego przy ul. Cmentarnej w Leżajsku wraz z jego rozbudową - aktualizacja, maj 2013AM.6720.II.201230-09-2013 14:5030-09-2013 14:50Urząd Miasta Leżajsk*******
z 170