Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 360
z 36
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
70/2011Pismo w sprawie braku zaopiniowania projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Warlubie001/511/0500/11/07720/LW30-12-2011 22:3630-12-2011 22:36Urząd Gminy w WarlubiuOkręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu
59/2011Postanowienie w sprawie nieuzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Warlubie59/165/1130-12-2011 22:3130-12-2011 22:31Urząd Gminy w WarlubiuZarząd Województwa Kujawsko - Pomorskiego
77/2013Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 2 MW i przyłączeniu do krajowej sieci elektroenergetycznej na działce ewidencyjnej nr 193, położonej w miejscowości Warlubie, w obrębie ewidencyjnym Warlubie, jednostce ewidencyjnej Warlubie, gm. Warlubie”.6220.10.201314-08-2013 11:1214-08-2013 11:12Urząd Gminy w WarlubiuGrupa Eko Park Sp. z o. o.
18/2014Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 2 MW i przyłączeniu do krajowej sieci elektroenergetycznej na działce ewidencyjnej nr 193, położonej w miejscowości Warlubie, w obrębie ewidencyjnym Warlubie, jednostce ewidencyjnej Warlubie, gm. Warlubie”.6220.10.201328-05-2014 10:3428-05-2014 10:34Urząd Gminy w WarlubiuWójt Gminy Warlubie
4/2014Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 2 MW i przyłączeniu do krajowej sieci elektroenergetycznej na działce ewidencyjnej nr 193, położonej w miejscowości Warlubie, w obrębie ewidencyjnym Warlubie, jednostce ewidencyjnej Warlubie, gm. Warlubie".6220.10.201307-03-2014 14:4607-03-2014 14:46Urząd Gminy w WarlubiuWójt Gminy Warlubie
86/2013Uzupełnienie informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną o mocy do 2 MW i przyłączeniu do krajowej sieci elektroenergetycznej na działce ewidencyjnej nr 193, położonej w miejscowości Warlubie, w obrębie ewidencyjnym Warlubie, jednostce ewidencyjnej Warlubie, gm. Warlubie”.6220.10.201301-10-2013 14:2201-10-2013 14:22Urząd Gminy w WarlubiuGrupa Eko Park Sp. z o. o.
89/2013Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo – Technologiczny w miejscowości Płochocin, na działkach ewidencyjnych nr 38, 40, 19/2, 15/1, 15/4, 10/1, 42, 41, 6, 28/4, 33, 34, 37, 28/2, 32/19, 26, 27/3, 5/6, 27/2, 39, 36, 28/3, położonych w miejscowości Płochocin, w obrębie ewidencyjnym Płochocin, jednostce ewidencyjnej Warlubie oraz na działkach ewidencyjnych nr 26/1, 251/4, 29/2, 28, 31/1 i 31/2, położonych w miejscowości Płochocinek, w obrębie ewidencyjnym Płochocinek, jednostce ewidencyjnej Warlubie gm. Warlubie”.6220.11.201309-10-2013 14:1309-10-2013 14:13Urząd Gminy w WarlubiuGmina Warlubie
8/2015Wniosek o zmianę wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. „Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo – Technologiczny w miejscowości Płochocin, na działkach ewidencyjnych nr 38, 40/1, 40/2, 19/2, 15/1, 15/4, 42, 41, 6, 28/4, 33, 34, 28/2, 26, 27/3, 5/6, 27/2, 39, 36, 28/3 - (ark. mapy 1), 10/1, 32/19, 37 - (ark. mapy 2), 5/9, 43, 24/24, położonych w miejscowości Płochocin, w obrębie ewidencyjnym Płochocin, jednostce ewidencyjnej Warlubie oraz działek ewidencyjnych nr 26/1, 251/4, 29/2, 28, 31/1 i 31/2 (ark. mapy 1), położonych w miejscowości Płochocinek, w obrębie ewidencyjnym Płochocinek, jednostce ewidencyjnej Warlubie gm. Warlubie”6220.11.201327-11-2015 12:1827-11-2015 12:18Urząd Gminy w WarlubiuGmina Warlubie
17/2014Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo – Technologiczny w miejscowości Płochocin, na działkach ewidencyjnych nr 38, 40, 19/2, 15/1, 15/4, 10/1, 42, 41, 6, 28/4, 33, 34, 37, 28/2, 32/19, 26, 27/3, 5/6, 27/2, 39, 36, 28/3, położonych w miejscowości Płochocin, w obrębie ewidencyjnym Płochocin, jednostce ewidencyjnej Warlubie oraz na działkach ewidencyjnych nr 26/1, 251/4, 29/2, 28, 31/1 i 31/2, położonych w miejscowości Płochocinek, w obrębie ewidencyjnym Płochocinek, jednostce ewidencyjnej Warlubie gm. Warlubie”.6220.11.201329-05-2014 09:0629-05-2014 09:06Urząd Gminy w WarlubiuWójt Gminy Warlubie
16/2014Postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Strefa rozwoju gospodarczego – Warlubski Park Przemysłowo – Technologiczny w miejscowości Płochocin, na działkach ewidencyjnych nr 38, 40, 19/2, 15/1, 15/4, 10/1, 42, 41, 6, 28/4, 33, 34, 37, 28/2, 32/19, 26, 27/3, 5/6, 27/2, 39, 36, 28/3, położonych w miejscowości Płochocin, w obrębie ewidencyjnym Płochocin, jednostce ewidencyjnej Warlubie oraz na działkach ewidencyjnych nr 26/1, 251/4, 29/2, 28, 31/1 i 31/2, położonych w miejscowości Płochocinek, w obrębie ewidencyjnym Płochocinek, jednostce ewidencyjnej Warlubie gm. Warlubie”.6220.11.201314-05-2014 09:5014-05-2014 09:50Urząd Gminy w WarlubiuWójt Gminy Warlubie
z 36