Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 347
z 35
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2009/B/0002Decyzja umarzająca w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Gazociąg dystrybucyjny wysokiego ciśnienia DN 500mm, MOP 8,4 MPa relacji Kolnik - Gdańsk z obiektami towarzyszącymi"AR.OS.7624.07.4/0921-12-2009 14:1421-12-2009 13:23Urząd Gminy w Suchy Dębie
2/2010Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn." B03 - Odbudowa ostróg na rzece Wiśle" w km 916AR.OŚ. 7624.03.16/1028-12-2010 09:5528-12-2010 08:58Urząd Gminy w Suchy DębieWójt Gminy Suchy Dąb
2010/B/0001Postanowienie w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w decyzji Wójta Gminy Suchy Dąb znak AR.OŚ.762401/09 z dnia 27.04.2009 r.określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia a44-Przebudowa koryta rzeki Motławy w km22+400 41+620AR.OŚ.7624.01/09 z dnia 18.12.2009 r.12-01-2010 12:3012-01-2010 11:33Urząd Gminy w Suchy Dębie
2010/A/0001wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice”.AR.OŚ.7624.01/1027-04-2010 14:5531-05-2010 09:30Urząd Gminy w Suchy Dębie
2010/B/0002Decyzja uchylająca ostateczną decyzję Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 16.09.2008 r. znak AR.OŚ.7624-01/08AR.OŚ.7624.01.1/1001-04-2010 09:4601-04-2010 10:04Urząd Gminy w Suchy Dębie
3/2011Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: Biogazowni rolniczej w miejscowości Grabiny - zameczek, gmina Suchy Dąb o mocy elektrycznej 0,5 MW. AR.OŚ.7624/01.1/1114-01-2011 14:0214-01-2011 13:07Urząd Gminy w Suchy DębieBP Energy sp. z o. o.
2010/B/0003Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. " Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dab i Osice".AR.OŚ.7624.01.6/1031-05-2010 13:5731-05-2010 12:08Urząd Gminy w Suchy Dębie
2010/B/0004Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. " Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami pośrednimi i przydomowymi wraz z przyłączami w miejscowościach Suchy Dąb i Osice"AR.OŚ.7624.01.7/1001-06-2010 08:3324-06-2010 09:46Urząd Gminy w Suchy Dębie
2010/A/0002Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa koryta rzeki Motława"AR.OŚ.7624.02/1024-06-2010 11:4024-06-2010 09:47Urząd Gminy w Suchy Dębie
4/2011Wykonanie urządzeń do poboru wody z ujęcia na terenie Gospodarstwa Ogrodniczego Wiesław Barta w miejscowości Grabiny - Zameczek. AR.OŚ7624/02.1/1128-04-2011 12:2528-04-2011 10:27Urząd Gminy w Suchy Dębie*******
z 35