Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 3242
z 325
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2009/A/0010wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezprzewodowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy StanisławówOŚ. 6431/1/0903-02-2009 09:5603-02-2009 09:00Urząd Gminy w Stanisławowie
2009/B/0045Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy StanisławówOŚ. 6431/4/0913-07-2009 16:1013-07-2009 14:11Urząd Gminy w Stanisławowie
2009/A/0047Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy StanisławówOŚ. 6431/4/0913-07-2009 16:0513-07-2009 14:07Urząd Gminy w Stanisławowie
2009/A/0049Wniosek o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy StanisławówOŚ. 6431/5/0913-07-2009 17:4713-07-2009 15:48Urząd Gminy w Stanisławowie
2009/B/0057zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej polegajacej na odbiorze odpadów komunalnych na terenie gminy StanisławówOś. 6431-5/0902-09-2009 10:2002-09-2009 08:23Urząd Gminy w Stanisławowie
2009/A/0055Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy StanisławówOŚ. 6431/5a/0910-08-2009 10:5110-08-2009 08:54Urząd Gminy w Stanisławowie
2009/B/0056Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy StanisławówOś. 6431-5a/0902-09-2009 10:1202-09-2009 08:23Urząd Gminy w Stanisławowie
2009/A/0059Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transporu nieczystosci ciekłych na terenie gminy StanisławówOś. 6431-6/0902-09-2009 12:5202-09-2009 11:01Urząd Gminy w Stanisławowie
2009/B/0058Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy StanisławówOś. 6431/6/0902-09-2009 13:0502-09-2009 11:07Urząd Gminy w Stanisławowie
2009/B/0039Stwierdzenie braku potrzeb przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi gminnej nr 221221 w miejscowości Wólka PieczącaOŚ 7616/03/0903-06-2009 08:3403-06-2009 06:39Urząd Gminy w Stanisławowie
z 325