Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 1473
z 148
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
369/2011Wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 3000kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną obejmującą stację transformatorową z punktem kontrolno-pomiarowym, linie kablowe i przyłącze do krajowej sieci elektroenergetycznej oraz drogę dojazdową, plac manewrowy, zjazd z drogi gminnej i przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową, a także łuki zjazdowe na działkach nr ewid. 18, 29/2, 39/2, oraz drogi o nr ewid. działek 659, 660, 718 w m. Sokół gm. Sobolew, działka nr ewid. 463 w m. Kownacica w gm. SobolewBG 6730.118.201122-05-2012 09:4922-05-2012 09:49Urząd Gminy w SobolewieWindmatik Kamil Kasner &Piotr Barandziak Sp.K.
27/2012Decyzja o warunków zabudowy dla inwestycji pn. budowa elektrowni wiatrowej o mocy do 3000kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną obejmującą stację transformatorową z punktem kontrolno-pomiarowym, linie kablowe i przyłącze do krajowej sieci elektroenergetycznej oraz drogę dojazdową, plac manewrowy, zjazd z drogi gminnej i przebudowę skrzyżowania z drogą powiatową, a także łuki zjazdowe na działkach nr ewid. 18, 29/2, 39/2, oraz drogi o nr ewid. działek 659, 660, 718 w m. Sokół gm. Sobolew, działka nr ewid. 463 w m. Kownacica w gm. SobolewBG 6730.118.201122-05-2012 09:4922-05-2012 09:49Urząd Gminy w SobolewieWójt Gminy Sobolew
28/2012Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w m. Gończyce, SokółBG 6730.128.201122-05-2012 09:4922-05-2012 09:49Urząd Gminy w SobolewieWójt Gminy Sobolew
370/2011Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w m. Gończyce, SokółBG 6730.128.201122-05-2012 09:4922-05-2012 09:49Urząd Gminy w SobolewieGmina Sobolew
373/2011Wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy 3MW wraz z infrastrukturą na działce nr ewid. 348, 349/1, 349/2, 356 w m. Kaleń Drugi, 381 w m. Grabniak gm. SobolewBG 6730.131.201122-05-2012 09:4822-05-2012 09:48Urząd Gminy w SobolewieWINDPROJEKT
29/2012Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. budowa jednej elektrowni wiatrowej o mocy 3MW wraz z infrastrukturą na działce nr ewid. 348, 349/1, 349/2, 356 w m. Kaleń Drugi, 381 w m. Grabniak gm. SobolewBG 6730.131.201122-05-2012 09:4822-05-2012 09:48Urząd Gminy w SobolewieWójt Gminy Sobolew
364/2011Wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji pn. budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy 3MW wraz z infrastrukturą na działkach nr ewid. 266, 547 w m.Kownacica, 2146/1, 2147, 2148, 2131 w m. Sobolew gm. SobolewBG 6730.132.201122-05-2012 09:4922-05-2012 09:49Urząd Gminy w SobolewieWINDPROJEKT
26/2012Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy 3MW wraz z infrastrukturą na działkach nr ewid. 266, 547 w m.Kownacica, 2146/1, 2147, 2148, 2131 w m. Sobolew gm. SobolewBG 6730.132.201122-05-2012 09:4922-05-2012 09:49Urząd Gminy w SobolewieWójt Gminy Sobolew
366/2011Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji pn. przebudowie ulicy Maciejowickiej na działce nr ewid. 2316 w m. Sobolew gm. SobolewBG 6730.62.201122-05-2012 09:4922-05-2012 09:49Urząd Gminy w SobolewieGmina Sobolew
367/2011Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. przebudowie ulicy Maciejowickiej na działce nr ewid. 2316 w m. Sobolew gm. SobolewBG 6730.62.201122-05-2012 09:4922-05-2012 09:49Urząd Gminy w SobolewieWójt Gminy Sobolew
z 148