Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 161
z 17
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2010/A/0001WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA: BUDOWIE KOPALNI WAPIENI JURAJSKICH LIPA, NA DZIAŁCE O NR EWID. 106 W OBRĘBIE LIPA, GMINA SOBKÓWBGK 7624/6/200901-04-2010 12:3301-04-2010 12:47Urząd Gminy w Sobkowie
14/2013Obwieszczenie-Wójt Gminy Sobkówinformuje ,iż wydał w dniu 30.09.2013 r. postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : BUDOWIE KOPALNI WAPIENI JURAJSKICH „LIPA" na działce o numerze ewidencyjnym 106, w obrębie ewidencyjnym Lipa, gmina Sobków.BGK.7624.6.2009-201330-09-2013 14:0930-09-2013 14:09Urząd Gminy w SobkowieReferat Budownictawa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem
7/2018Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sobków na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoBOŚiGM.602.2.201715-05-2018 14:1915-05-2018 14:19Urząd Gminy w SobkowieWójt Gminy Sobków
11/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachBOŚiGM.602.3.201808-06-2018 13:2108-06-2018 13:21Urząd Gminy w SobkowieWójt Gminy Sobków
17/2016Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organu opiniujących w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaiach dla przedsięwzięcia "Rozbudowa instalacji do produkcji wapiennych wyrobów dronoziarnistych" na działkach o numerach ewidencyjnych 225/3, 225/4, 227/2, 227/1 226 obręb Wierzbica, gm. Sobków.BOŚiGM.6220.10.201611-10-2016 14:5611-10-2016 14:56Urząd Gminy w SobkowieReferat Budownictawa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem
5/2017Obwieszczenie o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zebraniu materiału dowodowego związku z toczącym się postępowaniem wszczętym na wniosek EGM S.A., ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa instalacji do produkcji wapiennych wyrobów drobnoziarnistych” na działkach o numerach ewidencyjnych 225/3, 225/4, 227/2, 227/1 i 226 obręb Wierzbica, gm. Sobków. zawiadamia że w dniu 31.01.2017 r. wydał postanowienie stwierdzające brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.BOŚiGM.6220.10.2016.201702-02-2017 14:5002-02-2017 14:50Urząd Gminy w SobkowieReferat Budownictawa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem
11/2017Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pod nazwą: „Rozbudowa instalacji do produkcji wapiennych wyrobów drobnoziarnistych ” na działkach o numerach ewidencyjnych 225/3, 225/4, 227/2, 227/1 i 226 obręb Wierzbica, gm. Sobków.BOŚiGM.6220.10.2016.201707-03-2017 14:3807-03-2017 14:38Urząd Gminy w SobkowieReferat Budownictawa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem
3/2018Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniachBOŚiGM.6220.10.201718-01-2018 15:0218-01-2018 15:02Urząd Gminy w SobkowieEGM S.A.
5/2018PostanowienieBOŚiGM.6220.10.201716-04-2018 12:5016-04-2018 12:50Urząd Gminy w SobkowieWójt Gminy Sobków
6/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa instalacji do produkcji wapiennych wyrobów drobnoziarnistych o 3 silosy magazynowe w miejscowości Wierzbica, gmina Sobków, woj. świętokrzyskiego” na terenie Zakładu Produkcyjnego Wierzbica, na działkach o numerach ewidencyjnych 225/3, 225/4, 227/2, 227/1i 226 obręb Wierzbica, gm. Sobków.BOŚiGM.6220.10.201710-05-2018 14:0710-05-2018 14:07Urząd Gminy w SobkowieReferat Budownictawa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem
z 17