Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 162
z 17
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2010/A/0001WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA: BUDOWIE KOPALNI WAPIENI JURAJSKICH LIPA, NA DZIAŁCE O NR EWID. 106 W OBRĘBIE LIPA, GMINA SOBKÓWBGK 7624/6/200901-04-2010 12:3301-04-2010 12:47Urząd Gminy w Sobkowie
14/2013Obwieszczenie-Wójt Gminy Sobkówinformuje ,iż wydał w dniu 30.09.2013 r. postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : BUDOWIE KOPALNI WAPIENI JURAJSKICH „LIPA" na działce o numerze ewidencyjnym 106, w obrębie ewidencyjnym Lipa, gmina Sobków.BGK.7624.6.2009-201330-09-2013 14:0930-09-2013 14:09Urząd Gminy w SobkowieReferat Budownictawa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem
11/2014Obwieszczenie Wójta Gminy Sobków o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak: BOŚiGM.6220.8.2013-2014 przedsięwzięcia pn: „Rozszerzenie sposobu użytkowania budynku warsztatu samochodowego mechaniki pojazdowej i stacji kontroli pojazdów o stację demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji wraz z budową wiaty magazynowej oraz punktem skupu złomu na terenie nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości Miąsowa, gm. Sobków ( działki o nr ewid.: 134/1,134/2)".BOŚIGM.6220.8.2013-201422-05-2014 14:5222-05-2014 14:52Urząd Gminy w SobkowieReferat Budownictawa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem
7/2018Projekt „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sobków na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025” wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoBOŚiGM.602.2.201715-05-2018 14:1915-05-2018 14:19Urząd Gminy w SobkowieWójt Gminy Sobków
11/2018Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachBOŚiGM.602.3.201808-06-2018 13:2108-06-2018 13:21Urząd Gminy w SobkowieWójt Gminy Sobków
5/2012Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Budowa dwóch budynków kurników.BOŚiGM.6220.1.201204-04-2012 12:4104-04-2012 12:41Urząd Gminy w SobkowieReferat Budownictawa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem
14/2012Obwieszczenie - Udział społeczeństwa w postępwaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczacego "Budowa dwóch budynków kurników przeznaczonych do odchowu brojlerów kurzych wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej w granicach istniejącej fermy drobiu."BOŚiGM.6220.1.201225-09-2012 09:1425-09-2012 09:14Urząd Gminy w SobkowieWójt Gminy
4/2013OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Sobków z dnia 10.04.2013 r.o wyłożeniu do publicznego wglądu Zmiany Nr 1 Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobków, obejmującego teren sołectw:Jawór, Karsy i Lipa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do niniejszej zmiany planu.BOŚiGM.6220.1.2012-201312-04-2013 10:1712-04-2013 10:17Urząd Gminy w SobkowieReferat Budownictawa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem
1/2013ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: produkcji brykietu na części działki 525 położonej w miejscowości KORYTNICA gmina Sobków.BOŚiGM.6220.1.201315-01-2013 14:1815-01-2013 14:18Urząd Gminy w SobkowieReferat Budownictawa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem
15/2013Postanowienie Wójta Gminy Sobków dotyczce zawieszenia postepowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Produkcji brykietu na części działki 525 położonej w miejscowości KORYTNICA gmina Sobków" na działce o numerze ewidencyjnym 525, w obrębie ewidencyjnym Korytnica, gmina Sobków do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.BOŚiGM.6220.1.201330-09-2013 14:0930-09-2013 14:09Urząd Gminy w SobkowieReferat Budownictawa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Wsi i Gospodarki Mieniem
z 17