Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 523
z 53
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
183/2019Opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy w sprawie braku konieczności przeprowadzenia OOŚBD.RZŚ.435.230.2019.DG.MM31-07-2019 13:1531-07-2019 13:15Urząd Gminy w Dąbrowie BiskupiejRegionalny Zarząd Gospodarki Wodnej „Wody Polskie” w Bydgoszczy
25/2018Opinia PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoBD.ZUZ.1.435.15.2018.PK09-05-2018 14:2909-05-2018 14:29Urząd Gminy w Dąbrowie BiskupiejPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polski Zarząd Zlewni w Inowrocławiu
41/2018Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Zarząd Zlewni w InowrocławiuBD.ZUZ.1.435.52.2018.DG14-05-2018 09:3214-05-2018 09:32Urząd Gminy w Dąbrowie BiskupiejPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polski Zarząd Zlewni w Inowrocławiu
58/2018Opinia PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Inowrocławiu w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoBD.ZZŚ.1.436.101.2018.AW04-12-2018 16:5604-12-2018 16:56Urząd Gminy w Dąbrowie BiskupiejPaństwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polski Zarząd Zlewni w Inowrocławiu
105/2019Opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie braku konieczności przeprowadzenia OOŚGD.RZŚ.345.354.2019.DK13-05-2019 12:1613-05-2019 12:16Urząd Gminy w Dąbrowie BiskupiejRegionalny Zarząd Gospodarki Wodnej „Wody Polskie” w Gdańsku
6/2019Opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie braku konieczności przeprowadzenia OOŚGD.RZŚ.345.764.2018.AOT17-01-2019 11:4117-01-2019 11:41Urząd Gminy w Dąbrowie BiskupiejRegionalny Zarząd Gospodarki Wodnej „Wody Polskie” w Gdańsku
230/2019Opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie braku konieczności przeprowadzenia OOŚGD.RZŚ.435.1302.2019.WL02-12-2019 11:2902-12-2019 11:29Urząd Gminy w Dąbrowie BiskupiejRegionalny Zarząd Gospodarki Wodnej „Wody Polskie” w Gdańsku
20/2018Uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej „Wody Polskie” w Gdańsku realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy drobiu broilera kurzego na terenie nieruchomości nr 62/3 i 62/4 obręb ewidencyjny 0010 ModliborzyceGD.RZŚ.435.180.2.2018.EL09-05-2018 10:0509-05-2018 10:05Urząd Gminy w Dąbrowie BiskupiejRegionalny Zarząd Gospodarki Wodnej „Wody Polskie” w Gdańsku
76/2019Pismo Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku dotyczące odstąpienia od uzgodnienia środowiskowych uwarunkowańGD.RZŚ.435.248.2019.NJ13-05-2019 09:2913-05-2019 09:29Urząd Gminy w Dąbrowie BiskupiejRegionalny Zarząd Gospodarki Wodnej „Wody Polskie” w Gdańsku
102/2019Opinia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku w sprawie braku konieczności przeprowadzenia OOŚGD.RZŚ.435.347.2018.AOT13-05-2019 11:5513-05-2019 11:55Urząd Gminy w Dąbrowie BiskupiejRegionalny Zarząd Gospodarki Wodnej „Wody Polskie” w Gdańsku
z 53