Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2631
z 264
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2008/B/0002Przebudowa drogi gminnej nr 112462 R Markuszowa – Wysoka- Szkoła położonej na działkach nr ewid. 619 i 629 w miejscowości Markuszowa7624/4/0803-06-2008 09:1903-06-2008 08:37Urząd Gminy Wiśniowa
2008/B/0003Przebudowa drogi gminnej nr 112454 R Różanka – Rola – Grodzisko położonej na działkach nr ewid. 388/2, 407, 990, 989 w miejscowości Różanka7624/5/0803-06-2008 09:2403-06-2008 08:37Urząd Gminy Wiśniowa
2008/B/0004Zezwolenie na wycięcie lipy stanowiącej zagrożenie, rosnącej w pasie drogowym wojewódzkiej drogi 988 Babica - Warzyce na terenie gminy Wiśniowa7635/21/0803-06-2008 09:4103-06-2008 08:37Urząd Gminy Wiśniowa
2006/A/0001Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych w m. Wiśniowa i Poznachowice Dolne"BRG.7624-1/.../0515-05-2006 14:3906-06-2006 07:36Urząd Gminy Wiśniowa
2006/B/0001Postanowienie o braku obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn:"Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych w . Wiśniowa i Poznachowice Dolne".BRG.7624-1/1/0515-05-2006 15:3106-06-2006 07:36Urząd Gminy Wiśniowa
2006/A/0005Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowa drogi powiatowej Poznachowice - Lipnik p. Glichów Nr 18258 od km 0 + 010 do km 3 + 368 działki nr ewid. 77, 118, 518".BRG.7624-1-1/0606-06-2006 10:5206-06-2006 09:08Urząd Gminy Wiśniowa
2007/A/0001Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie istniejącej i działającej stacji bazowej telefonii komórkowej nr 5540 Wiśniowa_KR, zlokalizowanej na wieży kratowej (h=50m) w miejscowości Poznachowice Dolne, gmina Wiśniowa, dz. nr 564".BRG.7624-1-1/0708-03-2007 10:0308-03-2007 09:07Urząd Gminy Wiśniowa
2006/B/0012Decyzja o środowiskowych uwarunkowanaich zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowa drogi powiatowej Poznachowice - Lipnik p. Glichów Nr 18258 od km 0 + 010 do km 3 + 368 działki ewid. 77, 118, 518"BRG.7624-1-13/0607-06-2006 10:1907-06-2006 08:36Urząd Gminy Wiśniowa
2006/B/0003Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n.: "Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych w miejscowości Wiśniowa i Poznachowice Dolne"BRG.7624-1/7/0507-06-2006 08:5407-06-2006 07:38Urząd Gminy Wiśniowa
2006/B/0007Postanowienie o odstąpieniu od nałożenia na inwestora obowiązku sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko polegjącego na: "Przebudowa drogi powiatowej Poznachowice - Lipnik p. Glichów Nr 18258 od km 0 + 010 do km 3 + 368 działki nr ewid. 77, 118, 518"BRG.7624-1-8/0607-06-2006 09:2707-06-2006 07:38Urząd Gminy Wiśniowa
z 264