Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 248
z 25
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2008/B/0016Decyzja w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku jesion o obwodzie pnia 240 cm rosnącego na terenie zabytkowego zespołu dworsko - ogrodowego w Siemieniu, na działce nr 57/1.IN.I.4072/83/805/200812-08-2008 09:1612-08-2008 10:22Urząd Gminy Siemień
37/2011Wniosek w sprawie wydania decyzji zezwalającej na usunięcie drzew rosnących w pasie rzeki Tyśmienicy w km 37+480 do 37+530 obręb Siemień (działka nr 216) w ilości 10 sztuk drzew gatunku topola oraz w km 37+545 do 37-555 w obręb PGRyb Siemień (działka nr 116) w ilości 5 sztuk drzew z gatunku topola i 1 drzewa z gatunku wierzba. Wykaz drzew do wycięcia, Kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonymi drzewami do wycięcia, kopia karty informacyjnej przedsięwzięcia, wypis z rejestru gruntów, xero wypisu pełnomocnictwa do dokonania wszelkich czynności cywilno prawnych, notatka służbowa z obmiaru drzew.O/BP/P-404/35/1107-06-2011 12:3507-06-2011 10:41Urząd Gminy SiemieńWojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie, Oddział w Białej Podlaskiej, Inspektorat w Parczewie
20/2012Opinia sanitarna w sprawie obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięciaONZ-NZ.700/27/201205-06-2012 08:0405-06-2012 08:04Urząd Gminy SiemieńPaństwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie
2010/B/0011Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji gazu płynnego na działce nr 117 w miejscowości Glinny Stok, gmina Siemień.Oś. 7624/01/1027-04-2010 08:0127-04-2010 06:03Urząd Gminy Siemień
2010/B/0020Postanowienie stwierdzające brak obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na BUDOWIE DROGI GMINNEJ OD KM 0+000 DO KM 0+627 NA DZIAŁCE NR 502 W MIEJSCOWOŚCI JEZIORO, GM. SIEMIEŃOś. 7624/03/P/1015-06-2010 09:3415-06-2010 07:36Urząd Gminy Siemień
2009/B/0006Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mechaniki pojazdowej na działce nr 99 w miejscowości Glinny Stok, gmina Siemień.Oś. 7624/07/0902-09-2009 14:1202-09-2009 12:16Urząd Gminy Siemień
2009/B/0005Postanowienie w sprawie braku potrzeby sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie Zakładu Mechaniki Pojazdowej na działce o numerze ewidencyjnym 99, położonej w miejscowości Glinny Stok, gmina SiemieńOś 7624/07/0913-08-2009 11:3419-08-2009 10:58Urząd Gminy Siemień
2009/B/0002Postanowienie w sprawie braku potrzeby sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia planowanego do realizacji przez Gminę Siemień, polegającego na termorenowacji budynku Gimnazjum w Siemieniu na działce nr 248 przy drodze powiatowej nr 1250 L.Oś. 7624/09/0819-01-2009 14:4419-01-2009 13:48Urząd Gminy Siemień
2009/A/0001Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgosy na realizację przedsięwzięcia polegajęcego na budowie sieci wodociągu gminnego w Gródku Szlacheckim (na osiedlu po byłej RSP)Oś. 7624/10/0903-11-2009 14:0705-11-2009 06:55Urząd Gminy Siemień
2010/B/0015Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągu gminnego w Gródku Szlacheckim (na osiedlu po byłej RSP Gródek), gmina Siemień.Oś. 7624/10/0909-04-2010 08:0709-04-2010 10:17Urząd Gminy Siemień
z 25