Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 62
z 7
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2010/B/0004Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Wzrost konkurencyjności Excellent Usługi Sp. z o.o. poprzez wdrożenie nowej linii do produkcji stolarki budowlanej w budynku istniejącego Zakładu produkcyjnego”RGPiN - 7627/1/201026-07-2010 10:1727-07-2010 08:57Urząd Gminy Raciechowice
6/2017Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P 4 Sp. z o.o. nr MSL7006_A na działce nr 189 położonej w miejscowości MierzeńRGPiN. 6220.3.201729-05-2017 09:2929-05-2017 09:29Urząd Gminy RaciechowiceP4 Sp. z o.o.
2010/B/0002Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa hali produkcyjnej przetwórstwa tworzyw sztucznych i elastomerów” na działce nr 543/27 w Raciechowicach.RGPiN 7627/5/200914-07-2010 09:1814-07-2010 07:30Urząd Gminy Raciechowice
2010/A/0006Budowa tartaku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 469/2, obręb Czasław, gmina RaciechowiceRGPiN 7627/6/201009-07-2010 08:4009-07-2010 06:44Urząd Gminy Raciechowice
3/2011Budowa warsztatu samochodowego z częścią socjalno-biurową i magazynową wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 134/1, 134/3, 134/5 położonych w Zegartowicach, gmina Raciechowice 1. Kserokopia poświadczonej przez właściwy organ kopii mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; 2. Karta informacyjna przedsięwzięcia; 3. Informacja o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.RGPiN.6220.1.201110-03-2011 09:2510-03-2011 08:30Urząd Gminy Raciechowice*******
6/2011Decyzja o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:„BUDOWA WARSZTATU SAMOCHODOWEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO-BIUROWĄ I MAGAZYNOWĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH NR EWID. 134/1, 134/3, 134/5 POŁOŻONYCH W ZEGARTOWICACH, GMINA RACIECHOWICE”RGPiN.6220.1.201109-09-2011 12:5909-09-2011 11:03Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
5/2011Postanowienie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko "BUDOWA WARSZTATU SAMOCHODOWEGO Z CZĘŚCIĄ SOCJALNO-BIUROWĄ I MAGAZYNOWĄ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA DZIAŁKACH NR EWID. 134/1, 134/3, 134/5 POŁOŻONYCH W ZEGARTOWICACH, GMINA RACIECHOWICE"RGPiN.6220.1.201115-06-2011 14:0515-06-2011 12:16Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
3/2014Decyzja o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaRGPiN.6220.1.201425-07-2014 09:3925-07-2014 09:39Urząd Gminy RaciechowiceWójt Gminy Raciechowice
1/2014Decyzja o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaRGPiN.6220.1.201430-05-2014 13:2330-05-2014 13:23Urząd Gminy RaciechowiceMałopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
1/2015Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięciaRGPiN.6220.1.201510-02-2015 12:5510-02-2015 12:55Urząd Gminy RaciechowiceAdam Kuc AK. TECHNOLAK
z 7