Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 620
z 62
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
52/2015Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w sprawie zmiany Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pępowo na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020.-14-09-2015 10:2014-09-2015 10:20Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
87/2016Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pępowo7320/1/201027-05-2016 11:5127-05-2016 11:51Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
89/2016Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pępowo wraz z podsumowaniem7320/1/201027-05-2016 11:5127-05-2016 11:51Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo,Rada Gminy Pępowo
88/2016Prognoza oddziaływania na środowisko dot. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Pępowo.7320/1/201027-05-2016 11:5127-05-2016 11:51Urząd Gminy PępowoWójt Gminy Pępowo
2009/A/0002Wniosek o ustalenie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie obory dla jałówek7331-1/34/0907-09-2009 12:1707-09-2009 10:20Urząd Gminy Pępowo
2009/B/0003Decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji: budowa obory dla jałówek7331-1/34/0916-09-2009 13:3716-09-2009 11:39Urząd Gminy Pępowo
8/2011Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na lakiernię na terenie działki ew. nr 161 obręb Ludwinowo762-1/10/2010/201128-02-2011 08:5728-02-2011 08:12Urząd Gminy PępowoUrząd Gminy Pępowo
7/2011Postanowienie nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na lakiernię na terenie działki ew. nr 161 obręb Ludwinowo762-1/10/2010/201117-02-2011 14:2418-02-2011 12:50Urząd Gminy PępowoUrząd Gminy Pępowo
2010/B/0003brak oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia : Budowa obory z chlewnią, rozbudowa chlewni, budowa magazynu sprzętu rolniczego i środków do produkcji rolnej oraz budowa płyty obornikowej ze zbiornikiem na wody gnojowe w gospodarstwie rolnym w Gębicach 76762-1/2(3)/201014-05-2010 12:3814-05-2010 10:43Urząd Gminy Pępowo
2010/B/0004decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obory z chlewnią, rozbudowie chlewni, budowie magazynu sprzętu rolniczego i środków do produkcji rolnej oraz budowie płyty obornikowej ze zbiornikiem na wody gnojowe w gospodarstwie rolnym w Gębicach 76, 63-830 Pępowo762-1/2(4)/201007-06-2010 14:0207-06-2010 12:06Urząd Gminy Pępowo
z 62