Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 990
z 99
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2007/A/0051Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla mieszkaniowego „za torami PKP” w Kobiórze”GP- 7624/post.01/200719-09-2007 08:3319-09-2007 06:55Urząd Gminy Kobiór
2007/B/0058Postanowienie w sprawie nie nakładania obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie osiedla mieszkaniowego „za torami PKP” w Kobiórze”GP- 7624/post.01/200710-07-2008 09:5411-08-2008 13:31Urząd Gminy Kobiór
1/2010Decyzja umarzająca Noma Residence Zameczek Myśliwski Promnice Sp. z o.o. należność w kwocie 15 759,00 zł ustaloną decyzją Wójta Gminy Kobiór nr GP- 7635/03/06 z dnia 09.05.2006r. tj. opłatę za usunięcie 75m2 krzewów z gatunku żywotnik zachodni rosnących na działce nr 425/2 w Kobiórze.GP- 7635/03/06/2010 OŚ.7635/39/201023-11-2010 10:4223-11-2010 09:45Urząd Gminy KobiórWójt Gminy Kobiór
65/2015Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięciaGP OŚ.6220.03.201509-12-2015 12:5209-12-2015 12:52Urząd Gminy KobiórKierownik Referatu Gospodarki KomunalnejK
67/2015Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięciaGP OŚ.6220.03.201509-12-2015 12:5209-12-2015 12:52Urząd Gminy KobiórWójt Gminy Kobiór
66/2015Postanowienie w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoGP OŚ.6220.03.201509-12-2015 12:5209-12-2015 12:52Urząd Gminy KobiórWójt Gminy Kobiór
3/2019Wniosek o wydanie zgody na usunięcie drzew i krzewówGP.6131.01.01.201926-09-2019 13:2926-09-2019 13:29Urząd Gminy KobiórMuzeum Zamkowe w Pszczynie
7/2019Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewówGP.6131.01.01.201926-09-2019 13:2926-09-2019 13:29Urząd Gminy KobiórWójt Gminy Kobiór
1/2018Wniosek o wydanie zgody na usunięcie drzew i krzewówGP.6131.02.201723-01-2018 09:1723-01-2018 09:17Urząd Gminy Kobiór*******
2/2018Decyzja zezwalająca na usunięcie drzew i krzewówGP.6131.02.201723-01-2018 09:1723-01-2018 09:17Urząd Gminy KobiórWójt Gminy Kobiór
z 99