Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 39
z 4
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
11/2020wniosek o wydane zezwolenia na usunięcie drzew z terenu gdr 1114 w Gogołowie 15 sztukGpr.6131.21.202003-06-2020 14:4203-06-2020 14:42Urząd Gminy FrysztakPGE Dystrybucja S.A
16/2020Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewGpr.6131.21.202003-06-2020 14:4203-06-2020 14:42Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
12/2020wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z dgr- 285/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Frysztak , jednostka ewidencyjna Frysztak w ilości 2 sztuki, - 367 położonej w obrębie ewidencyjnym Frysztak , jednostka ewidencyjna Frysztak w ilości 1 sztuka, - 77/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Frysztak , jednostka ewidencyjna Frysztak w ilości 13 sztuk, - 316/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Pułanki , jednostka ewidencyjna Frysztak w ilości 1 sztuki, - 357 położonej w obrębie ewidencyjnym Pułanki , jednostka ewidencyjna Frysztak w ilości 1 sztuki, -14 położonej w obrębie ewidencyjnym Glinik Dolny , jednostka ewidencyjna Frysztak w ilości 7 sztuk, -303 położonej w obrębie ewidencyjnym Glinik Średni , jednostka ewidencyjna Frysztak w ilości 14 sztuk, -327/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Stępina , jednostka ewidencyjna Frysztak w ilości 2 sztuki,Gpr.6131.27.202003-06-2020 14:4203-06-2020 14:42Urząd Gminy FrysztakPGE Dystrybucja S.A
17/2020Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewGpr.6131.27.202003-06-2020 14:4203-06-2020 14:42Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
13/2020Wniosek o wydanie decyzjiGpr.6131.32.202003-06-2020 14:4203-06-2020 14:42Urząd Gminy FrysztakParafia Rzymsko-Katolicka pw. Sw. Maksymilana Kolbe w Stepinie
18/2020Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewGpr.6131.32.202003-06-2020 14:4203-06-2020 14:42Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
14/2020wniosek o wydanie decyzjiGpr.6131.36.202003-06-2020 14:4203-06-2020 14:42Urząd Gminy FrysztakWspólnota Mieszkaniowa 184 w Gliniku Dolnym
19/2020Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewGpr.6131.36.202003-06-2020 14:4203-06-2020 14:42Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
10/2020Wniosek o wydane decyzji o zezwolenie na usunięcie drzew z terenu działek numer - 88/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Frysztak w ilości 1 sztuki,271 w ilości 6 sztuk,169 w ilości 3 sztuk,170/1 w ilości 2 sztuk,172/2 w ilości 9 sztuk,172/1 w ilości 4 sztuk- w obrębie Glinik Średni ,822/1 w ilości 3 sztuk,718 w ilości 5 sztuk,1005/1 w ilości 1 sztuki,1705 w ilości 4 sztuk,900 w ilości 2 sztuk,897/1 w ilości 2 sztuk- obręb Glinik Górny,1447 w ilości 3 sztuk,1676 Gogołów w ilości 1 sztuki,877/1 ilości 2 sztuki,2003 w ilości 3 sztuk,2065 w ilości 5 sztuk,2119/2 w ilości 1 sztuki,2119/1 w ilości 3 sztuk,2189/2 w ilości 4 sztuk,579 w ilości 3 sztuk,2303/5 w ilości 5 sztuk,2303/4 ilości 7 sztuk-obręb Gogołów,521/4 w ilości 2 sztuk,728/1 w ilości 3 sztuk,731 Stępina w ilości 1 sztuki,1096/1 w ilości 1 sztuk-obręb Stępina,878 ilości 11 sztuk,881 w ilości 2 sztuk, 1106 w ilości 1 sztuki-obręb Cieszyna,Gpr.6131.5.202003-06-2020 14:4203-06-2020 14:42Urząd Gminy FrysztakPGE Dystrybucja S.A
15/2020Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewGpr.6131.5.202003-06-2020 14:4203-06-2020 14:42Urząd Gminy FrysztakWójt Gminy Frysztak
z 4