Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2422
z 243
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2010/A/0009Wniosek o pozwolenie na budowę budynku rekreacyjno-usługowego z halą garażową (zespół basenów rekreacyjnych, spa) na dz. nr 838/2, 842, 839/2 obr. 1 w RedzieAB11-II-7351/47/1017-09-2010 13:2331-08-2011 11:31Starostwo Powiatowe w Wejherowie
2/2011Zmiana pozwolenia na budowę nr 7353/037/2001 z dnia 14.03.2001 r. wydanego przez Wójta Gminy Wejherowo dla obiektu nr 4a - kwatera składowa (B1) wraz z sieciami (...) w zakresie określenia wysokości i formy zabezpieczenia roszczeńAB11-III-7351/134/10/1123-02-2011 09:5923-02-2011 14:12Starostwo Powiatowe w WejherowieStarosta Wejherowski
2010/B/0004POZWOLENIE NA ROZBUDOWĘ budynku sortowni odpadów wraz z instalacjami: wodociągową, kanalizacyjną, c.o., technologiczną, wentylacyjną i elektryczną oraz układem komunikacji wewnętrznej z odwodnieniem, na terenie zakładu unieszkodliwiania odpadów na działkach nr 7/58 i 7/60 przy Al. Parku Krajobrazowego 99 w Łężycach gm. Wejherowo, (kategoria obiektu budowlanego – XXII)AB11-III-7351/38/0930-07-2010 08:5930-07-2010 07:01Starostwo Powiatowe w Wejherowie
2010/A/0004Wniosek w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na rozbudowę budynku sortowni odpadów na terenie zakładu unieszkodliwiania odpadów na działkach nr 7/58 i 7/60 przy Al. Parku Krajobrazowego 99 w Łężycach gm. Wejherowo,AB11-III-7351/38/0930-07-2010 08:4630-07-2010 06:54Starostwo Powiatowe w Wejherowie
2010/A/0003Wniosek o zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę nr AB11-III-7351/93/09 z dn. 27.05.2009 wydanej przez Starostę WejherowskiegoAB11-III-7351/391/0930-07-2010 10:3630-07-2010 08:51Starostwo Powiatowe w Wejherowie
2010/B/0005zmiana przebiegu instalacji zewn.: wodociągowej, sanitarnej, deszczowej i technologicznej, przełożenie sieci cieplnej, zmianę inst. wentylacyjnej w hali kompostowniAB11-III-7351/391/0930-07-2010 09:1630-07-2010 07:17Starostwo Powiatowe w Wejherowie
2010/B/0001Pozwolenie na budowę kwatery składowej B2 odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z infrastrukturą techniczną (instalacją odwadniającą, instalacją odgazowującą ze stacją zbiorczą, instalacją elektryczną oraz aparaturą kontrolno-pomiarową i automatyki pompowni, instalacją monitoringu telewizyjnego oraz układem dróg wewnętrznych) na działkach nr 7/60, 7/62, 7/44, 177/2 przy Al. Parku Krajobrazowego 99 w Łężycach gm. Wejherowo (kategoria obiektu budowlanego – VIII, XXII)AB11-III-7351/452/09/1005-03-2010 15:0005-03-2010 14:12Starostwo Powiatowe w Wejherowie
2010/A/0001Wniosek o pozwolenie na budowę kwatery B2 odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z niezbędną infrastrukturą i elementami zagospodarowania terenu na działkach nr 7/60, 7/62, 177/2, 7/44 w Łężycach gm. WejherowoAB11-III-7351/452/09/1005-03-2010 15:1729-07-2010 11:49Starostwo Powiatowe w Wejherowie
2010/A/0002przebudowa istniejącego budynku sortowni w zakresie: zmiany elewacji, układu ścian wewnętrznych, fundamentów pod urządzenia oraz instalacji wewnętrznychAB11-III-7351/75/0929-07-2010 13:3329-07-2010 11:48Starostwo Powiatowe w Wejherowie
2010/B/0002Pozwolenie na przebudowę istniejącego budynku sortowni odpadów na działce nr 7/60 przy Al. Parku Krajobrazowego 99 w Łężycach gm. Wejherowo (kategoria obiektu budowlanego – XXII)AB11-III-7351/75/0929-07-2010 14:0929-07-2010 12:13Starostwo Powiatowe w Wejherowie
z 243