Logo strony
Logo strony 2
Wyszukiwanie  
Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych
Nazwa urzędu
Obszar
Wyniki wyszukiwania: 2350
z 235
Numer Znak Sprawy ▲Data modyfikacji Data publikacji
Akcja
2009/B/0048w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Tylmanowej ( III etap) wraz z przebudową fragmentu sieci elektroenergetycznej i przyłączem energetycznym na działkach nr ewid. 1604/2, 1605/1, 1606/2, 1607/2,1608/3, 1608/4, 1609/1BA- 73510/ 1053-OD/0912-10-2009 11:5913-10-2009 12:16Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
2010/B/0038Udzielenie pozwolenia na: - przebudowę mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr K 1660 Ludźmierz- Pyzówka w km 2+ 780 przez potok Lepietnica w miejsc. Trute - przebudowę odcinka gazociągu, - budowę dwóch studni chłonnych na działce ewid. nr 5395/374, położonej w miejscowości TruteBA- 73510/1039-GNT/0918-02-2010 13:0719-02-2010 09:49Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
2009/A/0124W sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Tylmanowej (III etap) wraz z przebudową fragmentu sieci elektroenergetycznej i przyłączem energetycznym na działkach nr ewid. 1604/2, 1605/1, 1606/2, 1607/2, 1608/3, 1608/4, 1609/1BA- 73510/1053-OD/0909-10-2009 14:0613-10-2009 12:17Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
2010/B/0039Udzielenie pozwolenia na przebudowę istniejącego mostu drogowego nad potokiem Gazdy, -Przebudowę odcinka napowietrznej linii teletechnicznej kolidującej z w/w projektowaną inwestycją, - wykonanie umocnienia koryta potoku, - remont nawierzchni na obustronnych dojazdach do mostu na działkach ewid. nr 7869,7874, 7884, 8206, 8240 położonych w miejscowości Nowy TargBA- 73510/1185-NT/0918-02-2010 13:1719-02-2010 09:50Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
2010/B/0040Udzielenie pozwolenia na przebudowę mostu drogowego nad potokiem Gazdy w ciągu drogi gminnej obsługującej oś. Gazdy, usytuowanego w miejscowości Nowy Targ w km 0+750.00 na działkach ewid. nr 7869, 7874, 7884, 8206, 8240BA- 73510/1185-NT/0918-02-2010 13:3019-02-2010 09:49Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
2009/A/0155Wniosek o budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu Flisakówka, dzielnica Słone w Rabce-Zdroju, na dz.ew. nr 1129/3, 1129/14, 1662/1, 1933,1939,1940/2, 1941, 1973, 1990/1, 1991/1, 1991/2BA- 73510/1214-R/0909-11-2009 08:1909-11-2009 14:21Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
2010/A/0051Budowa mostu w rejonie skrzyżowania ul. Kokoszków z ul. Kowaniec wraz z drogą do ul. Waksmundzkiej z Nowym Targu- etap IBA =-7351-0/364-NT/1012-04-2010 13:4114-04-2010 06:44Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
2010/A/0059Budowa "Historyczno- kulturowo- przyrodniczego szlaku dookoła Tatr, etap I, odcinek ścieżki rowerowej Nowy Targ- Sucha Hora" ścieżka rowerowa na terenie Gminy Czarny DunajecBA- 73510/733-CzD/09/1019-04-2010 12:2719-04-2010 11:05Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
2009/A/0121Udzielenie pozwolenia na budowę: budynków dla stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punktu skupu złomu, na działkach ewid. nr 16042,16044,16045,16050,16051,16043 położonych w Nowym Targu przy ul. Polnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.BA- 73510/920-NT/0909-10-2009 13:3513-10-2009 12:36Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
479/2011Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego.BA.6740.1.1001.2011.NT12-10-2011 12:4014-10-2011 12:15Starostwo Powiatowe w Nowym TarguBA-Bartosz Brzeziński
z 235